MyUBA News: uw persoonlijke nieuwsbrief op maat van uw interesses

Pretty-young-woman-in-sunglasses-with-air-balloon-sends-an-air-kiss-over-gray-background-845194082_2

Voortaan krijgt u uw eigen nieuwsbrief toegestuurd, op maat van uw behoeften. Zorg er dus voor dat uw interessedomeinen up-to-date zijn.

Uit onze ledenbevraging blijkt dat onze leden het belangrijk vinden om content aangereikt te krijgen die dicht aanleunt bij wat hen elke dag bezighoudt en bij zijn of haar eigen wensen en ambities. We weten dus maar al te goed hoe belangrijk ‘the right info on the right moment’ is.

Voortaan zal u dus meer gerichte informatie krijgen via uw persoonlijke MyUBA News.

Zorg er dus voor dat uw interessedomeinen up-to-date zijn. Ga hiervoor naar uw persoonlijke webspace MyUBA.

Voor vragen of suggesties kan u terecht bij Grégory Marchandise via gregory@ubabelgium.be