80% van de mobiele reclame werd verspreid via programmatic in 2017

Programmatic.jpg

Programmatic display nam vorig jaar met 27% toe tot 12 miljoen euro in Europa. Meer dan 60% van de display reclame werd verspreid via programmatic kanalen. Voor mobiele devices is dit percentage gestegen van 53% in 2016 tot meer dan 80% vorig jaar (tot 6,8 miljard euro).

Het IAB meldt ook dat steeds meer adverteerders (40%) de voorkeur geven aan interne oplossingen inzake programmatic, met het oog op transparantie, controle en kwaliteit. De helft van de uitgevers en meer dan 60% van de bureaus die aan de studie deelnamen, beschikken intern over hun eigen trading desk. Verder is 90% van de respondenten van oordeel dat de investeringen in programmatic de komende twaalf maanden zullen blijven groeien.

Documenten

Media Research & Insights