Mobile-first indexing van Google, hoe gaan we hiermee om? Remco van der Beek

Remco van der beek.jpg

Wat houdt mobile-first indexing nu precies in en wat zijn de consequenties voor website eigenaren?

Tot maart 2018 rangschikte Google zoekresultaten op basis van desktop-first indexing. Dat wil zeggen dat voor de rankschikking van mobiele zoekresultaten de desktop versie van de website leidend was.

Sinds maart 2018 is dit nu omgekeerd: Google kijkt eerst naar de mobiele versie van de website die bepalend is voor de rangschikking van zowel mobiele als desktop zoekresultaten. Als er geen mobiele versie voorhanden is dan is de desktop versie van de site leidend.

Wat zijn de gevolgen van mobile-first indexing?

Het hebben van een mobiele versie van de website was al geen overbodige luxe door het groeiende aandeel mobiele bezoekers. Door mobile-first wordt dit nu nog belangrijker. Stel dat u geen mobiele versie versie van uw website heeft. Uw desktop versie zal dan geindexeerd worden maar deze zal nu veel meer concurrentie ondervinden van andere websites die wel een mobiele versie hebben.

Welke maatregelen moeten er worden voorzien i.v.m. mobile-first indexing?

Wat voor Google met name van belang is voor mobile-first indexing is dat de desktop en mobiele versies identieke content vertonen, d.w.z. dezelfde tekst, beelden en video’s. Maar ook dezelfde meta tags, structured data, Open Graph tags en Twitter cards.

Wanneer u voordien reeds geinvesteerd heeft in een responsive website dan hoeft u eigenlijk niets te doen. Dezelfde hmtl en content zal identiek vertoond worden op desktop en mobiele apparaten.

Wordt uw content echter dynamisch uitgeserveerd dan zullen er verschillende versies van de html vertoond worden op basis van de herkenning van de user agent van de gebruiker. In dat geval zal u moeten verzoeken dat de Googlebot voor Smartphones uw website eveneens crawlt. Dat kan worden gerealiseerd door de Vary HTTP header aan uw website toe te voegen.

Wanneer uw verschillende url’s gebruikt voor de desktop en mobiele versies van uw content, bijv. een www.voorbeeld.be en een m.voorbeeld.be dan zult u extra maatregelen moeten nemen. De belangrijkste hiervan zijn:

  • De rel=”alternate” tag toevoegen op uw desktop pagina’s om deze naar de mobiele versie te laten verwijzen;
  • De rel=”canonical” tag toevoegen op de mobiele pagina’s om aan Google aan te geven dat deze pagina voorrang heeft;
  • De mobiele versie van uw site apart door Search Console laten verfieren.

Remco van der Beek, Digital marketing et analytics consultant bij Lone Wolves, Docent bij UBA Academy

Data & Technology Content