Nutrient profile model van WGO terug in discussie bij EU

EU.jpg

De commissie IMCO van het Europees Parlement (Commissie interne markt en consumentenbescherming) stemt op 22 november over een aantal amendementen op de richtlijn Unfair Commercial Practices Directive (UCPD - oneerlijke handelspraktijken).

De commissie IMCO van het Europees Parlement (Commissie interne markt en consumentenbescherming) stemt op 22 november over een aantal amendementen op de richtlijn Unfair Commercial Practices Directive (UCPD - oneerlijke handelspraktijken). Daarbij is er een voorstel (amendement 293) inzake online reclame voor "ongezonde" levensmiddelen voor kinderen luidende:

“23d. Online advertising of unhealthy food to children. Whether food is unhealthy should be assessed by taking into account the WHO Regional Office for Europe nutrient profile model from 2015.”

De verwijzing naar het ‘nutrient profile model’ van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is in tegenspraak met de onlangs goedgekeurde richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD). Bij de bespreking van AVMD werd dit model op Europees niveau verworpen omdat er onvoldoende consensus was over de geschiktheid van dit model. Daarom gaf de AVMD-richtlijn een duidelijke aanbeveling voor coregulering en zelfregulering.

De sector nam deze verantwoordelijkheid zeer ernstig. De ‘EU Pledge’ en in België de ‘Belgian Pledge’ (een initiatief van UBA, FEVIA en COMEOS) is een concreet initiatief van de voedingssector om reclame naar kinderen jonger dan 12 jaar te beperken tot producten die voldoen aan specifieke voedingskundige criteria. In juni 2017 werd deze zelfregulering reeds uitgebreid naar nieuwe communicatiekanalen, waaronder online en sociale media.

UBA nam het initiatief om Pascal Arimont, onze Belgische vertegenwoordiger in deze commissie, aan te schrijven om dit punt duidelijk te maken en adviseerde hem om dit amendement 293 te verwerpen. WFA (World Federation of Advertiser) nam een zelfde initiatief naar de andere commissieleden. Samen met WFA volgen wij dit dossier verder op.