Voorkom idea killers. Gebruik vanaf nu de 3-minuten regel.

1_Cyriel-Kortleven_hand-V2.jpg

Ja maar ... dat hebben we al eens geprobeerd. ... Geen budget ... Dat werkt niet bij onze klanten ... We zijn te klein voor dat soort advertenties. ... Wellicht bent u deze uitspraken al eens een keer tegengekomen in uw carriere. Meer nog, waarschijnlijk komt u deze zinnen dagelijks tegen. Zowel binnen uw eigen organisatie en bij de klant als u een bepaald idee voor een advertentie wilt communiceren. Deze uitspraken worden ideakillers genoemd en ze zorgen ervoor dat een idee in de kiem gesmoord wordt.

Tijdelijk uitstel van oordeel

Mensen hebben de neiging om een idee dat niet binnen onze ‘box’ past, onmiddellijk te beoordelen als een slecht of niet bruikbaar idee. Als we ruimte willen creëren voor dit soort ideeën dienen we mensen te overtuigen dat het interessant is om tijdelijk ons oordeel uit te stellen. Het is belangrijk dat we mensen aangeven dat het een tijdelijke situatie is en dat we achteraf pas gaan beoordelen of een idee haalbaar en interessant is. Op die manier kunnen we de vastgeroeste patronen doorbreken en ontstaan er mogelijkheden voor andere invalshoeken. 

De 3 minuten regel

Aan de hand van de 3-minutenregel kunt u op een hele eenvoudige en snelle manier aan de slag  in de volgende meeting. De 3-minutenregel werkt als volgt: leg aan uw collega’s (of uw klant) uit dat mensen het liefst onmiddellijk oordelen maar dat een oordeel uitstellen noodzakelijk is om tot nieuwe ideeën te komen. U nodigt hen vervolgens uit om gedurende drie minuten volgens een ‘ja en’-manier te denken. In plaats van te reageren met een idea killer dienen ze het idee te accepteren en er zelf iets aan toe te voegen.

Het is hierbij interessant een overzicht van idea killers centraal op de tafel te leggen.

Gedurende deze drie minuten is de kwantiteit belangrijker dan de kwaliteit van de ideeën. Accepteer dus ook onrealistische en onhaalbare ideeën want u hoeft niet al die zaken daadwerkelijk uit te voeren. 

Misschien kunt u wel een element van een bepaald idee gebruiken of verschillende kleine ideeën samenvoegen. Een ander groot voordeel van deze methode is dat iedereen de kans krijgt om bij te dragen. Daardoor wordt de kans substantieel groter dat een idee in de praktijk geïmplementeerd en gedragen wordt. 

Belangrijk: gebruik deze 3 minuten regel enkel als u op zoek bent naar nieuwe ideeën of mensen in een open creatieve attitude wenst te krijgen. 

Cyriel Kortleven is internationaal spreker rondom de VeranderMindset en auteur van het boek 'the Change Mindset'. 

 

 

Skills