It's all about your audience: focus op Customer Data Platform

Vincent Dumon.JPG

Wat is een Customer Data Platform (CDP) en welke concepten zitten erachter? En waarom kan je dit best intern beheren?

In een eerste deel van de Expert Community Marketing & Technology gaf Gerard Brinkman (OnMarc) uitleg bij het concept van een Customer Data Platform (CDP), een klantendatabase die informatie uit alle verschillende bronnen samenbrengt tot één view op je klantenprofielen, en die als “single source” fungeert voor andere systemen. In de filosofie van een CDP krijg je dus een scheiding tussen data en applicaties. Je bouwt een CDP trouwens ook niet in een big bang, het is veeleer een proces. Een CDP kan als basis fungeren van een omnichannel decision engine. Wanneer je die nog niet hebt, kun je met aparte beslissingsengines werken, maar wel vanuit dezelfde databron. Ook de link met een DMP kwam aan bod. Waar je bij targetting gebruik maakt van een public DMP, kan je bij retargetting ook gebruik maken van een private DMP gebaseerd op je CDP.

In een tweede deel van de sessie ging Koen Verstrepen (Froomle) verder door op relevantie. Daarin was niet de algemene campagne  of de gesegmenteerde campagne het doel, maar wel personalisatie. Om aan de exponentieel groeiende verwachtingen van real-time aanbiedingen van het juiste product aan de juiste persoon op het juiste moment te beantwoorden volstaan lineaire actieplannen niet meer – AI is een noodzaak geworden. Koen stelde daarbij een groeipad voor naar een platform model waarvan het product team en het data science team gebruik kunnen maken. Zo’n platform bevat in een ideaal scenario open algorithmes, zodat je er zelf snel inzicht in kunt verwerven en je aanpassingen kunt doorvoeren in lijn met je eigen strategie.

Het CDP kan, als onderdeel van de feedback loop, weer nieuwe informatie leveren voor dit platform.

Vincent Dumon (Business Data Owner - Colruyt)
Co-voorzitter - Expert Community Marketing & Technology

Data & Technology