Mediaconcentratie in Vlaanderen

Resized_Media-surrounding-VIP-484266758_6479x4324.jpg

De VRM (Vlaamse Regulator voor de Media) publiceerde zonet het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen 2018. De VRM stelt vast dat de mediaconsument nog amper keuze heeft, de Vlaamse mediamarkt is in handen van 5 grote mediagroepen.

Algemene conclusies
De algemene conclusies van het rapport 2018 zijn:
- Voor de aggregatie van klassieke mediaproducten is 80 tot 100% van de markt in handen van slechts vijf mediagroepen. Dit daalde in enkele jaren van negen mediagroepen naar vijf:  VRT, De Persgroep Publishing/Medialaan, Mediahuis, Roularta en SBS Belgium.
- Internationale groepen dagen de Vlaamse mediaspelers verder uit, onze Vlaamse media-actoren reageren door verdere consolidaties. Zo bezitten Facebook en Google heel wat (persoonlijke) commercieel aantrekkelijke data over de Vlaamse mediaconsument. Om hierop een antwoord te bieden gaan Vlaamse reclameregies steeds vaker samenwerken. Zo zijn er gezamenlijke initiatieven zoals buymedia.be en MobilePremium. Ook op het vlak van inhoud is er internationale concurrentie (vb. Netflix). De overname van De Vijver Media door Telenet kan in dit licht bekeken worden.
- De concentratie is het hoogst bij de distributietak.

Radio
Het concentratieprobleem wordt deels veroorzaakt door de beperkte beschikbaarheid van het radiospectrum. Door de (beginnende) digitalisering ontstaan er nieuwe initiatieven en kan de concentratie in de toekomst afnemen.
De VRT-zenders blijven met het grootste marktaandeel aan de haal gaan. Hierdoor blijft de concentratie binnen de Vlaamse radio zeer groot.
Door de hertekening van het radiolandschap is de mandatenconcentratie binnen de Vlaamse radiosector sterk afgenomen.

Televisie
Wat televisie betreft zijn de voornaamste recente wijzigingen in het ecosysteem de volledige overname van SBS Belgium door Telenet (dit onder voorbehoud van de goedkeuring door de Belgische Mededingingsautoriteit) en de volledige integratie van Medialaan in de Persgroep.
Door de opkomst van nieuwe onafhankelijke themazenders daalde de HHI-index in 2017 naar ‘matig geconcentreerd’.
Bij de regionale televisieomroeporganisaties is er een verdere tendens naar samenwerking, dit om de kosten te drukken. Voorbeelden zijn AVS en TV Oost (reclamewerving), Focus en WTV voor hun digitale toepassingen (website, app).

Geschreven pers
Consolidaties in de magazinemarkt leiden tot verdere concentratie. Qua eigendom valt vooral Roularta op die enkele bladen overkocht van Sanoma België. De Persgroep Publishing bereikte een akkoord met het Nederlandse mediabedrijf Audax om de Belgische uitgeverij Cascade over te nemen.
Bij de kranten nam Roularta de 50% participatie van De Persgroep in Mediafin (De Tijd) over.
De VRM bracht voor het eerst duidelijkheid in de aandeelhoudersstructuur van Belga.

Het volledige rapport kan geraadpleegd worden op de website van de VRM.
https://www.vlaamseregulatormedia.be/nl/mediaconcentratie

Media