De Raad voor de Reclame publiceert code over native advertising

Privacy-Access-login-PERFORMANCE-Identification-Password-Passcode-and-Privacy-862176488_3869x2579.jp

In het verlengde van de code voor influencer marketing eind vorig jaar kondigt de Raad voor de Reclame nu de publicatie van een code betreffende de herkenbaarheid van native advertising en aanverwante commerciële communicatie aan

Deze Code is het resultaat van de reflecties binnen een werkgroep georganiseerd door de Raad voor de Reclame en bestaande uit haar leden: de adverteerders, de communicatiebureaus en de media.
 
Het doel van deze code is om de consument te beschermen en de sector te helpen om de toepasselijke basisregels correct na te leven. Centraal staat de idee dat elke commerciële communicatie onmiddellijk duidelijk herkenbaar moet zijn voor het doelpubliek van de communicatie en dat ook de adverteerder duidelijk geïdentificeerd moet zijn.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame zal de controle op de naleving van deze Code die op 4 februari in werking treedt verzekeren, kan klachten ontvangen en behandelen en tot slot ook voorafgaandelijk advies te geven aan de actoren uit de communicatiesector die dit wensen.
 
Chris Van Roey (CEO UBA): “We zijn blij met deze code die de zelfregulering op het vlak van nieuwere reclamevormen komt aanvullen. Er was soms onduidelijkheid op de markt, wat native advertising betreft, en deze code schept verheldering betreffende de verschijningsvormen van commerciële communicatie. Daarbij hanteren we steeds dezelfde basisdefinitie: ingeval van controle over en betaling voor de boodschap is er sprake van commerciële communicatie en moet dat ook als dusdanig worden gepreciseerd. Deze code helpt om vanuit de praktijk, onder toezicht van de JEP tot een betere aflijning komen. Adverteerders staan immers net zo goed op de strikte en herkenbare scheiding tussen redactioneel en reclame.”

Documenten

Content Media