Audio streaming breekt door en radio blijft het goed doen

streaming.jpg

Volgens de laatste versie van de Establishment Survey (ES) van het CIM, is het percentage van Belgen in de categorie 18-54 dat een abonnement heeft op een betalende streamingdienst zoals Spotify, met zomaar even 48% gestegen in vergelijking tot de vorige editie. 

Tegelijk bleef het verklaarde radioluisteren stabiel: 87% verklaart de afgelopen maanden naar de radio te hebben geluisterd en 74% van de 18-54-jarigen zegt de vorige dag naar een of meerdere programma’s te hebben geluisterd. Een minieme daling (-1%) ten opzichte van de vorige editie van de ES.

Audio streaming in het algemeen neemt toe met 28% in recent gebruik. Een unieke stijging die vooral gestimuleerd wordt door dagelijks luisteren: dat neemt toe van 7 naar 10%, relatief uitgedrukt een toename van 50%. Audio consumptie via videoplatformen (zoals YouTube) is – buiten de radio – de consumptievorm die het vaakst aangehaald wordt door de 18-54-jarigen. Hij neemt ook licht toe (+5%) in recent gebruik, dankzij een stijging van het aantal frequente luisteraars (3 keer per week en meer). Kortom, volgens de ES wordt het radiolandschap diverser, zonder afbreuk te doen aan de klassiekere consumptievormen.

Documenten

Media Research & Insights