UBA ondersteunt de nieuwe code van de Raad voor de Reclame over native advertising

Resized_News-on-digital-tablet.-Contents-are-all-made-up-516720620_4966x3566.jpg

Op 4 februari 2019 treedt een nieuwe code over native advertising in werking. De code kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen UBA en de andere leden van de Raad voor Reclame. Samen vormden zij een werkgroep waar adverteerders, agentschappen en media deel van uitmaakten.

In dat document zijn de basisregels vastgelegd voor de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) wanneer ze moet oordelen over een klacht met betrekking tot dit communicatiemiddel.

Samengevat geeft de code een definitie van wat native advertising is (een commerciële boodschap waarvan het design en de vorm aansluiten bij het medium waarop ze gepubliceerd wordt) en de regels die moeten worden nageleefd. Die regels stellen onder andere dat de commerciële aard van de boodschap duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn alsook de identiteit van de onderneming die promotie voert voor een product of dienst. Die identificatieregel is een toepassing van de geconsolideerde ICC-code over reclame- en marketingcommunicatiepraktijken.

Volgens de nieuwe code moet de herkenbaarheid van een commerciële boodschap voldoen aan deze criteria:

  • De creatie en/of verspreiding gebeurt tegen betaling of in ruil voor een andere tegenprestatie.
  • De adverteerder oefent controle uit over de inhoud, alleen of met andere partijen.
  • De aanwezigheid van markers (grafische markers, markers in tekst, audio enz.) in de commerciële boodschap.

In het document van de Raad voor de Reclame staan een aantal voorbeelden om de verschillende criteria verder te verduidelijken. Bij twijfels bij de adverteerder of diens agentschap kunt u altijd nog op voorhand de JEP om haar mening vragen indien u zekerheid wenst over de geldigheid van het native karakter van de commerciële communicatie.

In de overtuiging dat de consument een centrale plaats verdient in het marketing ecosysteem staat UBA als één man achter deze nieuwe code, waarbij de JEP erover zal waken dat de regels ervan worden nageleefd.

UBA werkt al geruime tijd aan dit dossier. Eind 2016 publiceerde UBA de technische fiches van meerdere uitgevers over native advertising. (Klik hier voor meer info)

Het volledige document van de Raad voor de Reclame is hier beschikbaar.

Documenten

Content Media