Evoluties in regulering in 2019

publiek.jpg

Wat heeft de overheid in 2019 in petto voor merken en marketeers? UBA kijkt in zijn glazen bol en voorspelt enkele trends.

Privacy en GDPR blijven in de aandacht
GDPR was zeker het buzzwoord voor marketeers in 2018. De nieuwe privacyregels, die in mei van dit jaar in Europa van kracht werden, introduceerden grote veranderingen in de manier waarop bedrijven gegevens verzamelen en verwerken. Het thema privacy, vooral als het gaat om digitale marketing, zal in 2019 een hoofdrol blijven spelen bij de meeste marketeers. Landen over de hele wereld zien GDPR als een blauwdruk voor hun eigen veranderingen in de regelgeving. Daarnaast werkt Europa aan een nieuwe e-Privacy verordening die nieuwe en strengere privacy-regels zal invoeren voor alle elektronische communicatie.
Wat betekent dit alles voor marketeers? Integreer transparantie en ethiek in uw marketingaanpak vanaf het begin en neem een mindset van 'people first' over 'data first'. 
Voor meer informatie, raadpleeg de UBA guidelines en het UBA GDPR transparantie charter. U kan ook nog steeds beroep doen op de UBA GDPR line. En uiteraard blijven we u op de hoogte houden van de evoluties in de e-Privacy verordening.

AVMS richtlijn wordt omgezet in nationale wetgeving
De AVMS richtlijn werd op Europees niveau op 6 november 2018 goedgekeurd en wil een gelijk speelveld creëren voor omroepdiensten en audiovisuele mediadiensten. Hierin staan de vereisten voor onder meer commerciële communicatie (kwantitatieve en kwalitatieve regels, specifieke regels voor o.a. sponsoring en product placement en voor specifieke sectoren). Daarnaast beoogt deze richtlijn het behoud van culturele diversiteit, bescherming van kinderen en consumenten, vrijwaring van het pluralisme van de media en bestrijding van religieuze- en rassenhaat.
AVMS introduceert meer flexibiliteit in televisiereclame. In plaats van de huidige 12 minuten per uur, kunnen omroepen vrijer kiezen wanneer ze de hele dag door advertenties laten zien, met een totale limiet van 20% van de zendtijd tussen 6:00 en 18:00 uur en hetzelfde aandeel tijdens prime time (van 18:00 tot middernacht).
België zal deze Europese regels naar regionale mediadecreten vertalen voor de drie taalgemeenschappen. UBA zal dit actief opvolgen en de adverteerders-standpunten bij de beleidsmakers kenbaar maken. Wij blijven u hierover informeren via de UBA e-news.

Zelfregulering wordt voor verschillende sectoren nog belangrijker
De Europese, nationale en regionale overheden blijven complexe en soms incoherente regelgeving spuien. Het is belangrijk dat we de overheid bewust maken van de nadelen van deze interventies op de economie en de maatschappij. Anderzijds moeten we als sector blijven investeren in een goed werkende zelfregulering waar we blijven ijveren voor maatschappelijk verantwoorde communicatie.
De sectoren waar overheden in 2019 extra aandacht aan zullen besteden zijn voornamelijk alcohol, kansspelen, OTC-producten en voeding (zout-suiker-vet). Regelgevers zullen verdere beperkingen op marketing en communicatie in overweging nemen, tenzij merken kunnen aantonen dat ze consequent zijn in hun toezeggingen om op verantwoorde wijze reclame te maken.
UBA besteedt daarom extra aandacht aan zelfregulering en maatschappelijk verantwoord communiceren. Voor meer informatie, raadpleeg het UBA charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren. UBA zal samen met de relevante sectorverenigingen beleidsmakers informeren over de adverteerders-standpunten. Ook hiervoor blijven wij u via de UBA e-news informeren.

UBA vertegenwoordigt actief zijn leden en gaat op basis van duidelijke standpunten een open gesprek aan met de overheid. De vereniging gedraagt daarbij zich als een representatieve woordvoerder en als verdediger van maatschappelijk verantwoorde en duurzame communicatie. Zij doet dit zowel voor leden uit de commerciële- als uit de niet-commerciële sector. Voor meer informatie raadpleegt u het 2019 memorandum ‘politieke standpunten van de UBA’ of contacteert u Chis Van Roey of Karim Debbah.

Privacy