UBA publiceert charter "Unstereotype Communication"

diversity.jpg

UBA wil werk maken van diversiteit en inclusie in communicatie. De cijfers liegen er niet om. Eén Belg op vijf heeft een migratieachtergrond, het aandeel hoogopgeleide vrouwen overtreft stilaan het aantal hoogopgeleide mannen, en de ouderdomspiramide staat op z’n kop. De samenleving is de afgelopen decennia met andere woorden drastisch veranderd. Toch worden deze veranderingen vandaag nog te weinig weerspiegeld in reclameboodschappen.

Samenleving positief beïnvloeden
UBA wil daar verandering in brengen. De sector erkent zijn maatschappelijk belang en engageert zich via een charter voor meer diversiteit en inclusie in reclame. Reclame moet beelden en verhalen tonen die representatief zijn voor de samenleving van vandaag en morgen. Ze moet stereotypen vermijden en iedereen - ongeacht geslacht, afkomst, leeftijd, geaardheid, beperking of geloof - op een gelijke manier behandelen.

Een divers team achter een diverse campagne
UBA streeft niet alleen naar meer diversiteit in campagnes, maar ook in de samenstelling van de teams die de campagnes uitwerken.

In het charter staan concrete tips voor campagnemakers opgelijst. Drie daarvan zijn:

  • Design for all: maak geen aparte campagnes voor minderheidsgroepen. Zorg dat minderheidsgroepen zich ook aangesproken voelen in ‘algemene’ campagnes.
  • Toon uw campagne voor publicatie aan een testpubliek van verschillende genders, leeftijden, afkomsten en geaardheden. Sta open voor hun feedback.
  • Wees open minded in wie u aanspreekt met reclame voor uw product. Ook vrouwen kopen auto’s en verzekeringen, ook mannen kopen wasmiddelen en pampers, vijftigplussers hebben een actievere levensstijl dan ons getoond wordt,...

‘Unstereotype Communication’ is één van de thema’s van de UBA Trends Day op 21 maart 2019. Jitske Kramer zal er spreken over “Trends in Diversity & Inclusion. How to Engage your Organization”. Het thema zal verder uitgewerkt worden door Jozefien Daelemans, Dalilla Hermans en Soe Nsuki met concrete voorbeelden in hun presentatie "Trends in Advertising. How to Unstereotype Advertising “.

Het UBA Charter Unstereotype Communication wordt ondersteund door het VBO, CSA, acc, Jump en Charlie Magazine:

Philippe Wallez, voorzitter UBA:
“Diversiteit is de nieuwe realiteit van onze samenleving, die een positieve invloed heeft op veel facetten van ons leven. Diversiteit is voor veel bedrijven een strategische zaak geworden. Inzetten op inclusiviteit wordt niet alleen beschouwd als een plicht om de realiteit van de arbeidsmarkt te weerspiegelen, maar wordt ook erkend als een essentieel element om effectiviteit te vergroten, wat tot succes leidt. Het is daarom vanzelfsprekend dat we diversiteit aanmoedigen in reclame. En discriminatie en stereotypen op het vlak van leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, beperking of geloof vermijden. Dit charter voor “niet-stereotiepe communicatie” erkent de positieve kanten van diversiteit en biedt richting voor de toekomst. Dit zal onze merken verder brengen! “

Monica De Jonghe, directeur-generaal VBO:
“Diversiteit is een absolute troef, maar het bevorderen ervan is blijkbaar minder evident. Daarom is sensibilisering en een verbetering van de beeldvorming via opvoeding, onderwijs, media en andere meer dan noodzakelijk. Jongens hoeven niet stoer te zijn, meisjes hoeven niet als zorgend afgebeeld te worden. Met dit charter geven we alvast een goede aanzet.”

Karim Ibourki, voorzitter Conseil Supérieur de l’Audiovisuel:
“CSA is verheugd dat UBA concreet voorop wil gaan in de strijd tegen stereotiepe beeldvorming, voor gendergelijkheid en diversiteit. Het charter, dat met de hulp van CSA tot stand kwam, is een nuttig instrument voor iedereen die gelijkheid in onze samenleving wil nastreven.”

Johan Vandepoel, ceo acc:
“acc, de vereniging van Belgische communicatiebureaus, onderschrijft het nieuwe charter van UBA. Ook reclame-bureaus zijn vragende partij voor meer inclusie en niet-stereotiepe commerciële communicatie en werken hier graag aan mee.”

Isabella Lenarduzzi, oprichtster en algemeen directrice JUMP:
“Diverse teams leiden tot meer creativiteit en innovatie en spreken ook een diverser publiek aan met hun producten, diensten en communicaties. JUMP is blij met dit charter als een belangrijke stap voor meer diversiteit en inclusie in de communicatiesector. “

Jozefien Daelemans, chief editor Charlie Magazine:
“De tijd dat stereotypen werkten zijn al lang voorbij. Er is nood aan een meer realistische en hedendaagse representatie van mensen. Dat heeft voordelen voor de kijker en consument en dus ook voor de adverteerder.”

Documenten

Research & Insights Brand Strategy Diversity & Inclusion