Nieuwe reglementering op de RTBF over tv-reclame en online video's voor voedingsmiddelen

Food

Vanaf 1 maart 2019 zullen de tv-spots voor voedingsmiddelen verplicht specifieke vermeldingen moeten bevatten. Een aantal adverteerders ontvingen hierover op 7 februari van de RMB een bericht waarin deze wijziging van het reglement over tv-reclame en online video's voor voedingsmiddelen werd aangekondigd.

Volgens RMB zijn dit de verplichte vermeldingen die bij spots van 15 seconden en langer één keer in beeld moeten verschijnen als vaste opeenvolgende tekst: 

 • « Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour »
 • « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière »
 • « Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé »
 • « Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas »

Bij spotjes van minder dan 15 seconden mogen de vermeldingen hooguit per twee gegroepeerd worden.

Gespreid over heel de campagne moet de adverteerder dus afwisselen tussen minstens twee varianten van de spot.

De vermeldingen moeten voldoende lang in beeld verschijnen zodat de kijker ze goed kan lezen en de boodschap begrijpt. Deze regels zijn daarbij van toepassing:

De vermeldingen voorlezen is niet nodig. Qua plaats van invoeging, lettergrootte, lettertype, kleur en duur van verschijning verwijzen we naar de regels voor de educatieve slogans in spots voor bier en andere alcoholhoudende dranken, met name:

 • Plaats van invoeging: onderaan het beeld, horizontaal en deel uitmakend van de visual
 • Lettertype: Arial – cursief
 • Kleur: positief of negatief, duidelijk onderscheidbaar van de achtergrondkleur
 • Minimale lettergrootte: in verhouding tot de hoogte van het beeld: 5%
 • Tijdsduur: voor spots met een tijdsduur van meer dan 10 seconden: een minimum van 5 seconden

De meeste betrokken adverteerders zijn zich bewust van de maatschappelijke rol die de reclamesector speelt en vinden dat er georganiseerde oplossingen moeten komen om te beantwoorden aan de problematiek die deze nieuwe reglementering wil aanpakken. Toch bestaan er nog een aantal vragen over de praktische uitvoering van deze reglementering:

 • Timing: volgens onze bronnen zijn zelfs korte campagnes onderhevig aan die nieuwe regel, waardoor adverteerders verplicht zijn om nieuwe spots te maken om aan de regels te voldoen.
 • Aantal vermeldingen in beeld: in Frankrijk moet maar één vermelding in beeld komen; het is verrassend dat in Wallonië alle vier de vermeldingen na elkaar op het scherm zouden moeten verschijnen.
 • De verdeling tussen Vlaanderen en Wallonië: wanneer in het licht van een landelijke campagne aan twee verschillende reglementen moet worden voldaan, zou dat een extra kopzorg zijn in een medialandschap dat van nature al complex is.
 • De kostprijs: het inblikken van verschillende versies van een spot zal nieuwe kosten met zich meebrengen, waar de adverteerder voor zal moeten opdraaien.
 • Op termijn zou de toenemende complexiteit van het klassieke tv-medium en zijn digitale afgeleide adverteerders van zich af kunnen stoten, ten voordele van internationale digitale media, met de reeds gekende gevolgen.

Tot slot betreurt UBA dat deze concrete uitvoering niet beslist werd in overleg met de sector. Ze vraagt wel om aanpassingen in de tekst te mogen doorvoeren om redelijke en georganiseerde maatregelen te kunnen uitvoeren.

 • Timing: er zou een overgangsperiode ingelast moeten worden om een vlotte en doeltreffende overgang naar de nieuwe regels mogelijk te maken.
 • Aantal vermeldingen in beeld: het loont niet om koste wat het kost alle vier de vermeldingen in beeld te brengen in een spotje van meer dan 15 seconden, of twee vermeldingen in een spotje van minder dan 15 seconden. Om de leesbaarheid te verhogen en de boodschap duidelijker over te brengen, raadt UBA aan om slechts één van de vier vermeldingen naar keuze in beeld te brengen.

UBA is zeker dat haar voorstellen optimaal tegemoet komen aan het doel van deze nieuwe reglementering.

Media