Een blik achter de schermen van de communicatiebureaus

DeLandsheer_Anja_7516-bewerkt-3.jpeg

Door de recente lancering van de UBA Expert Community Agency Management, speelt de UBA in op de groeiende behoefte van adverteerders naar richtlijnen voor het verbeteren van hun relatie met hun communicatiebureaus.

De uitdagingen van de adverteerder zijn vandaag anders dan 5 jaar geleden. De daarbij horende groeiende complexiteit & fragmentatie van touchpoints maakt het niet makkelijker om de veranderde rollen en verantwoordelijkheden van communicatiebureaus nog écht te begrijpen en naar waarde te schatten.

De UBA Expert Community sessie van 1 februari, medegeorganiseerd met het ACC, behandelde alvast één van de prioriteiten: De werking van de bureaus beter begrijpen. Want onbekend is onbemind. En een gebrek aan wederzijds begrip kan leiden tot frustraties die makkelijk vermeden worden door een grotere openheid en eerlijkheid.

Het ACC (met dank aan Petra De Roos - LDV United en Benoît Vancauwenberge - Serviceplan) bracht een presentatie met als doel het demystifiëren van voor adverteerders welbekende clichés over de wereld van de ‘reclam’, met enkele klassiekers hieronder. De achterliggende inzichten brachten een gezond panelgesprek op gang waar in alle openheid en met respect uit de biecht werd geklapt en constructief naar wederzijds begrip werd gezocht. 

 • Een creatief bureau is niet zakelijk ingesteld
  -> U bent bij machte om de beste mix van een zakelijke en creatieve aanpak te destilleren (maar wisselt kennis uit zoals KPI's, business insights en resultaten)
 • Ze zijn van lotje getikt
  -> Baanbrekende oplossingen zijn vaak een beetje waanzin...
 • Alleen awards en feestjes zijn van tel
  -> Awards horen er zeker bij, ze zwengelen een gevoel van trots aan (zowel voor het agentschap als de adverteerder)
 • Een agentschap bekijkt alles altijd vanuit een te strategisch standpunt
  -> Van de vergaderzaal naar de woonkamer (standpunt van de consument meenemen om impact te vergroten)
 • Te veel mensen op de vergadering
  -> Meer mensen betekent soms meer doeltreffendheid (sfeer creëren waar mensen geen blad voor de mond nemen – eenieders vakgebied leren kennen – rechtstreekse benadering mogelijk maken (CSD/CD/STRAT)
 • Een creatieve geest is altijd koppig
  -> Een creatieve geest kan de bewaarder van doeltreffendheid zijn – Als een creatieve geest zich verzet tegen aanpassingen, vraag uitleg en "De edele kunst van het feedback geven aan creatieve geesten”
 • Verschillende agentschappen apart briefen over verschillende elementen voor dezelfde campagne is kostenefficiënt
  -> Integratie is een hels karwei, maar iemand moet het doen (lead agency kiezen, RACI maken en integrator kiezen)

Net zoals bij de adverteerder is de sector van de bureaus onomkeerbaar veranderd en bevinden de verschillende samenwerkingsstructuren zich nog volop in evolutie. De heilige graal is nog zoek. Maar de vertegenwoordigers van beide partijen zijn het er na deze sessie over eens: het uittekenen van de klant/bureau partnership van de toekomst heeft meer kans op slagen wanneer deze samen wordt ontwikkeld.

De veel gebruikte uitdrukking Win-Win lijkt hier op zijn plaats maar de echte winnaar van een optimale relatie tussen beide is het merk.

Anja De Landsheer - Partner PitchPoint  (PitchPoint begeleid adverteerders bij het optimaliseren van hun relaties met hun bureaus: operational modeling, multi-agency management, assessments and selection, mediation)

Neem als UBA-lid actief deel aan deze expert community en duid uw interessedomeinen in MyUBA om op de hoogte te blijven en uitgenodigd te worden voor de volgende sessies en opleidingen

Agency