Positieve vooruitgang rond de nieuwe reglementering op de RTBF over TV-reclame voor voedingsmiddelen

Food

UBA heeft al haar gewicht in de schaal gelegd om de nieuwe reglementering die onlangs werd opgelegd door RMB te versoepelen (zie het artikel gepubliceerd op 12/02).

Welke versoepelingen werden er juist bekomen?

  • Slechts één van de vier vooropgestelde vermeldingen (naar keuze van de adverteerder) moet in beeld komen. De technische details worden nog gespecificeerd.
  • De nieuwe maatregel heeft geen impact op reeds lopende campagnes.
  • Voor de campagnes die voor begin maart zijn gepland, zal RMB de kosten van de aanpassingen dekken.

Er is nog niet beslist of er een overgangsperiode kan worden voorzien om adverteerders in staat te stellen zich zo goed mogelijk aan deze reglementering aan te passen. UBA engageert zich tegenover de bevoegde autoriteiten en de verschillende stakeholders om alle kwesties in verband met reclame in België te bespreken.

We blijven alert voor toekomstige ontwikkelingen omtrent dit onderwerp en houden u op de hoogte.

Media