De trends van 2019 in de communicatiesector volgens ACC

Screenshot 2019-03-05 at 15.04.34.png

2019, het bekt niet zo goed als 2020 of 2025. Maar dat neemt niet weg dat ACC, de koepelvereniging van de Belgische communicatiesector, samen met zijn leden van de Raad van Bestuur, graag de trends van 2019 binnen de sector oplijst. Conclusie? In 2019 bundelt de sector krachten, communiceren we op maat van de consument en zijn ideeën creatief meetbaar.

Nieuwe structuren en ecosystemen

Adverteerders willen in 2019 een geïntegreerd agentschap. Hierbij waakt één lead agency over de uitbouw van het merk en stuurt het verschillende departementen aan. Deze evolutie komt er door de combinatie van de stagnerende budgetten bij de adverteerder en de grote toename aan communicatiekanalen. De adverteerder heeft er alle belang bij dat de partner die van bij de start meedenkt over de uitbouw van het merk de nodige know how heeft om alle kanalen en partners correct in te zetten en aan te sturen.

Technology or not

Augmented reality, chatbot advertising, voice search, block chain advertising en sequential targeting, het zijn maar enkele van de technieken die vandaag worden toegepast om de consument zo persoonlijk mogelijk aan te spreken. Ook in 2019 sijpelen techniek en digitalisering verder door in de verschillende manieren om consumenten te bereiken. 

Toch zien we ook een complementaire tegenbeweging op al deze doorgedreven technologie. Een tijd lang staarden adverteerders en agentschappen zich blind op digitale technologieën, in die mate dat het gebruik een doel op zich werd. In 2019 zien we een switch. Technologie wordt opnieuw het middel om consumenten persoonlijk te benaderen en te verleiden.

The future is human

Consumenten zijn meer dan alleen IP-adressen. In 2019 kijken merken en adverteerders opnieuw naar de individuen achter het scherm en gaan die ook proberen te verleiden. Werkwoorden zoals “beroeren” en “emotioneren” winnen opnieuw aan belang. Na al die jaren hebben merken en agentschappen de technologie zo goed als volledig onder de knie en hebben ze een uitstekend expertiseniveau bereikt. De extra laag die in 2019 wordt toegevoegd, bestaat vooral uit een menselijke touch, een empathisch gevoel dat aantoont dat het merk zijn klant écht begrijpt.

Sustainable creativity

Sustainable creativity kan op twee manieren geïnterpreteerd worden. Ten eerste zijn de adverteerders en de agentschappen zich alsmaar meer bewust van de maatschappelijke rol die ze te vervullen hebben. Ook de consument is wat dat betreft vragende partij. Hij wil weten wat merken en bedrijven ondernemen om van deze wereld een betere plek te maken. Agentschappen moeten die boodschappen op een correcte manier de wereld insturen, zonder dat het al te veel ruikt naar green washing.

Ten tweede is duurzame creativiteit, de kunde om elke dag opnieuw met creatieve ideeën op de proppen te komen, wat agentschappen onderscheidt van andere consultancy-diensten.

Measure your creativity

Uit de Agency Survey van ACC bleek dat 49% van de adverteerders creativiteit een van de belangrijkste kenmerken vindt van hun agentschap. Maar die is niet geheel vrijblijvend, er moeten meetbare resultaten uit voortvloeien. De exponentiële groei van het aantal communicatietouchpoints bracht een al even grote toename van het aantal meetbare uitkomsten met zich mee. Elk idee en elke vertaling moet resultaat opleveren. Een creatief idee zonder meetbare resultaten en KPI’s stelt in 2019 niets meer voor.

Documenten