10 key learnings van de Global Marketer Week

Marketer-week-UBA.jpg

Het jaarlijkse WFA-congres (World Federation of Advertisers) is de gelegenheid om de wereldwijde visie van adverteerders, hun uitdagingen en kansen te krijgen.

1. Niet alle adverteerders wereldwijd delen dezelfde economische vooruitzichten voor 2019. 

In een onderzoek van WFA in maart 2019 bij ruim 200 senior marketeers waren de respondenten die de toekomst eerder negatief en eerder positief tegemoetzagen zowat gelijk verdeeld. Een derde durfde zich niet uit te spreken over hoe de wereldeconomie de komende 12 maanden zal evolueren. De meer dan 800 internationale en Portugese gedelegeerden op de conferentie waren daarentegen een stuk minder optimistisch. 66% had vrij of zeer negatieve vooruitzichten voor de wereldeconomie in 2019.

2. In 2019 wil de marketingsector bovenal het ecosysteem van de online reclame herstellen. 

Uit datzelfde onderzoek kwam naar voren dat een duurzamer ecosysteem van online reclame creëren de hoogste prioriteit is. Verder op het lijstje staan: platformoverkoepelende metingen invoeren en privacyproblemen aanpakken.

3. We zien dat we vooruitgang boeken met de problemen in het ecosysteem van de online reclame, maar er is nog werk aan de winkel. 

WFA riep haar partners in de sector in februari 2019 op om haalbare manieren te bedenken om het WFA Global Media Charter toe te passen. 12 van de meer dan 60 ingediende voorstellen werden door de Global Media Board geselecteerd en toegelicht op het WFA Media Forum in Lissabon.

4. Adverteerders moeten meer druk uitoefenen op platformen, gezien hun recente falen om gevaarlijke en haatzaaiende content te blokkeren. 

Op de conferentie werden leden van WFA en merken wereldwijd opgeroepen om sociale mediaplatformen ter verantwoording te roepen. Die aankondiging kwam er nadat de Association of New Zealand Advertisers (ANZA) begin vorige week al de wereldwijde community van adverteerders en agentschappen had opgeroepen om in actie te schieten. Dat is niet alleen een kwestie van brand safety, het is ook onze morele verantwoordelijkheid als sectororganisatie.

5. Marketing- en policyteams moeten nauwer samenwerken. 

Nieuw onderzoek van WFA, met de steun van Edelman, toonde aan dat negen marketeers op tien vinden dat het steeds belangrijker zal zijn om hun oor ook bij het policyteam te luisteren te leggen en zo te voldoen aan de veranderende verwachtingen die een merk bij de samenleving wekt.

6. Merken moeten mensen voorop zetten. 

Volgens het 2019 Havas Meaning Brands-rapport zou niemand er om malen als 77% van de merken verdween. Vorige week rebrandden we Project Reconnect, WFA's platform dat de laatste 10 jaar merken en consumenten weer dichter bij elkaar bracht, tot Better Marketing.  

7. Marketing kan het internet redden. 

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van het internet zei Sir Tim Berners-Lee: “De strijd om het web is een van de belangrijkste zaken van onze tijd...Het web is er voor iedereen. Samen hebben we de macht in handen om het te veranderen. Al zal dat niet evident zijn.” Op de Better Marketing-sessie stelde Adrian Lovett, de CEO van Web Foundation, een 'Contract #ForTheWeb' voor, waarin hij benadrukt welke cruciale rol de marketingsector zal spelen in de toekomst van het wereldwijde web.

8. Marketing kan positieve sociale en politieke verandering teweegbrengen. 

Volgens het 2018 Edelman Earned Brand-rapport vindt 54% van de respondenten dat het makkelijker is om een merk aan te zetten om een sociaal probleem aan te pakken dan om een overheid tot actie te doen overgaan. 

9. Merken hebben het in zich om positieve genderbeeldvorming en genderdiversiteit te promoten. 

Op de Better Marketing-sessie argumenteerde Belinda Smith, Global Head of Media van Electronic Arts, dat – hoewel diversiteit vandaag een hot topic is binnen de sector – heel dat verhaal nog concreet ingevuld moet worden. Bedrijven moeten meer mensen met verschillende achtergronden en toekomstplannen aannemen en ze de kans geven om zowel intern als extern dingen te veranderen. “We moeten onze merken en communicatie realistisch maken, zodat ze representatief zijn voor hoe de wereld er echt uitziet”, besluit ze.

10. Merken moeten zinvollere MENSELIJKE belevingen bieden. 

Jon Wilkins, Voorzitter van Karmarama, had het over de 'menselijke belevingskloof' die gaapt tussen mensen en merken, en dat de hoogste prioriteit voor marketeers moet zijn om zich eerst als een mens en pas daarna als een merk te gedragen. Zijn voorstel voor een nieuw eensgezind doel: “Mensen helpen om een langer, gelukkiger, gezonder en beter geïnformeerd leven te leiden door zinvollere menselijke belevingen te bieden.”