Marc Pritchard ijvert voor een nieuwe 'media supply chain'

Marc Pritchard.jpg

Het is nog maar eens een tirade tegen het digitale ecosysteem uitgesproken door een van de meest gerespecteerde adverteerders wereldwijd. Op de laatste conferentie van de Association of American Advertisers heeft Marc Pritchard er bij de industrie en meer bepaald bij de digitale reclamespelers op aangedrongen om te investeren in een nieuwe ‘media supply chain’ om aldus een efficiënter, aantrekkelijker en meer verantwoorde omgeving voor merken te creëren. 

Zijn analyse over de huidige toestand van het ecosysteem is ronduit pessimistisch: “De digitale media blijven exponentieel groeien en de donkere kantjes van het systeem blijven aanwezig of worden zelfs versterkt. De verspilling (van reclame-investeringen, nvdr.) bestaat nog steeds, en dit vanwege een gebrek aan transparantie en aanhoudende fraude. 70% van de consumenten zegt dat reclame vervelend is; het gebruik van ad blockers stijgt en de schendingen van het privéleven en misbruik van data blijven schering en inslag. Daarnaast blijft ongepast content voortdurend online beschikbaar en staat die in de omgeving van onze merken.”

De Chief Brand Officer van P&G gelooft dat, ondanks de vooruitgang op dit gebied, een meer diepgaande controle van de internetplatformen nodig is en dat de industrie “zou moeten nadenken om investeringen te doen in een ecosysteem dat is gefocust op kwaliteit, fatsoenlijkheid, transparantie, vertrouwelijkheid en controle".

Onder de door Pritchard gevraagde normen behoren de aankoop van inventaris op platformen waar de kwaliteit van de content wordt erkend en gecontroleerd en waarvan de content overeenstemt met de waarden van een bedrijf. Hij geeft als voorbeeld de media die redactionele content behandelen “vanuit een aanpak die een evenwichtig en constructief discours vooropstelt”.

Wat betreft de problematiek van de metingen stelt Pritchard voor om een standaard in te stellen die rekening houdt met de views op meerdere mediaplatformen, zoals een tag die op alle advertenties kan worden geplaatst, voor alle formaten, digitaal en televisie, en die kan gebruikt worden om de advertentiefrequentie te controleren.

Media