Wat is dat, reclame? En hoe evolueert het?

Evaluation.jpg

Het zou interessant zijn om de reclamemensen te onderwerpen aan de Kantar Dimension-vragenlijst. Op de vraag "Wat beschouwt u als reclame?” plakken de respondenten in deze studie die in vijf landen gevoerd werd, het etiket “reclame” op communicatiesoorten die professionals waarschijnlijk als “brand content” of zelfs als “earned media” zouden bestempelen. 

Natuurlijk zijn niet alle Braziliaanse, Chinese, Franse, Britse en Amerikaanse respondenten die mening toegedaan. Maar zelfs de minst "reclamegetinte" communicatievorm wordt nog steeds geïdentificeerd als commercieel door de grote meerderheid (57%). Er is weliswaar een lichte daling in de loop van de drie edities, maar de resultaten lijken zeer coherent.

Kantar meldt ook dat in 2019 30% van de respondenten elke merkuitdrukking als reclame beschouwt. Het instituut wijst er daarom terecht op dat het soms subtiele onderscheid dat professionals maken tussen verschillende vormen van communicatie niet altijd doordringen bij de consument. "Zelfs redactionele formats (zoals native) worden door een meerderheid als dusdanig geïdentificeerd", merkte de editie van 2017 al op. Logischerwijze pleit Kantar daarom voor een zo uniform mogelijke benadering van merkcommunicatie.

En hoe zien de respondenten de reclame die ze ruim definiëren evolueren? Gedeelde meningen: de grootste groep (38%) ziet geen verandering, maar ongeveer een derde ziet reclame toenemen en 23% denkt dat reclame verslechtert. De evolutie over 3 jaar toont een lichte verzwakking van de optimistische visie, maar er is geen sprake van een instorting.                                                                     

Documenten

Media Research & Insights