Digital vertegenwoordigt meer dan 15% van de verspreiding van de dagbladen

DIGITAL.jpg

De recente CIM Press Brand Reports die zich buigen over de (betalende en gratis) verspreiding van de kranten in 2018, wijzen op een heel duidelijk toename van het aandeel dat afkomstig is uit digital: van +30% tot +62% voor respectievelijk de Nederlandstalige en Franstalige titels.

In Vlaanderen bedraagt het aandeel van digital in de verspreiding van de kranten 13,8%; in het zuidelijke landsgedeelte is dat 17,5%. Digital maakt het duidelijk mogelijk de daling van de papieren verspreiding te compenseren, aangezien de globale cijfers (print + digital) voor 2018 afklokken op een status-quo voor de dagbladpers.
 
Als we per titel kijken blijkt zoals te verwachten was dat de kranten van Mediafin het grootste aandeel van hun verspreiding uit digital halen: 46,6% voor l'Echo (+11%) en 43,4% voor De Tijd (+12%). Daarna volgen boven het marktgemiddelde De Morgen met 36,3% (+15%), De Standaard met 25,9% (+29%), Le Soir met 25,3% (+79%) en La Libre met 22,4% (+51%).
 
Globaal stijgen in Vlaanderen enkel de verspreidingscijfers van De Standaard en De Tijd licht (elk met 4%), met respectievelijk 104.575 ex. en 43.940 ex. Dezelfde trend geldt aan Franstalige zijde bij Le Soir (+5%), La Libre (+2%) en L'Echo (+1%). Met 63.862 ex. Voor Le Soir, 35.502 voor La Libre en 16.382 voor L’Echo.
 
De markantste dalingen worden opgetekend door L'Avenir (77.986 ex.) en La DH (36.659 ex.) die elk 3% prijsgeven, ondanks een duidelijke toename van digital in hun cijfers. In Vlaanderen gaat dezelfde vaststelling op voor GavA (81.953 ex.) dat in totaal 4% verliest en Het Nieuwsblad (221.167 ex.) dat 3% kwijtgeraakt.
 
Nog in Vlaanderen is Het Het Laatste Nieuws de kampioen van de digitale groei (258.473 ex.). de krant boekt 50% vooruitgang en heeft nog een mooie groeimarge, als je weet dat digital slechts 8,6% van de verspreiding vertegenwoordigt. In het zuiden is het ook de marktleider die deze eer heeft. Sudpresse (79.109%) ziet zijn digitale groei met zomaar even 123% omhoogschieten.
 
CIM

Documenten

Media