UBA bij kabinet Gatz voor AVMS

Sven-gatz-UBA.jpg

Minister Gatz nodigde UBA uit om de visie van adverteerders te formuleren in verband met de Europese AVMS regelgeving. Op de vergadering van 14 mei gaf Chris Van Roey als UBA-vertegenwoordiger toelichting bij het adverteerders-standpunt.

De AVMS richtlijn heeft als doel om binnen Europa een gelijk speelveld tot stand te brengen voor omroepdiensten en audiovisuele mediadiensten. Hierin staan de vereisten voor onder meer commerciële communicatie (kwantitatieve en kwalitatieve regels, specifieke regels voor o.a. sponsoring en product placement en voor specifieke sectoren). Daarnaast beoogt deze richtlijn het behoud van culturele diversiteit, bescherming van kinderen en consumenten, vrijwaring van het pluralisme van de media en bestrijding van religieuze- en rassenhaat. België zal deze Europese regels vertalen naar regionale mediadecreten voor de taalgemeenschappen tegen 19 september 2020.

UBA legde volgende accenten:

  • een gelijkschakeling van de kwalitatieve regels voor alle lineaire, niet-lineaire, en hybride audiovisuele mediadiensten;
  • een meer flexibele invulling van de kwantitatieve regels waarbij o.a. kortere onderbrekingen mogelijk worden;
  • een meer flexibele aanpak in de ondertussen achterhaalde regels van de ‘fysieke’ scheiding tussen reclame en redactionele inhoud (de zogenaamde ‘bumpers’) zodanig dat nieuwe innovatieve reclametechnieken beter kunnen gebruikt worden (uiteraard moet commerciële communicatie wel duidelijk herkenbaar blijven);
  • de belangrijke rol van zelfregulering;
  • een uniforme regelgeving inzake commerciële communicatie in de verschillende gemeenschappen, die weinig of niet afwijkt van de Europese richtlijn.

UBA maakte eveneens gebruik van deze vergadering om te pleiten voor soepelere communicatieregels voor OTC producten (zie “UBA en BACHI pleiten voor betere communicatieregels OTC producten”).