Nieuwe versie van de ICC-Code voor reclame en marketingcommunicatie

De Raad voor de Reclame heeft de laatste versie van de ICC-Code voor reclame en marketingcommunicatie goedgekeurd. De aanpassingen van deze Code beantwoorden aan de groei van de digitale communicatie en de sociale media. 

Deze nieuwe versie zal toegepast worden door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) vanaf 2 september 2019.

De ICC-regels inzake reclame en marketingcommunicatie zijn wereldwijd de referentie. Elk land vertaalt ze, preciseert ze en zet ze vervolgens om in functie van zijn cultuur en reclamesector. In België zijn de lokale ethische codes geïnspireerd op de richtinggevende principes die bepaald worden door de ICC.

De inleiding van de nieuwe ICC-Code haalt de belangrijkste wijzigingen aan:

- meer transparantie en kennisgevingen met betrekking tot commerciële content, die duidelijker tegenover redactionele en door de gebruikers gegenereerde inhoud geplaatst wordt

Aldus bepaalt artikel 7 van de ICC Code nu duidelijker hetgeen volgt:

“Marketingcommunicatie moet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium. Als een advertentie - ook zogenaamde “native advertising” - verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, dan moet ze zo worden voorgesteld dat ze gemakkelijk herkenbaar is als een advertentie en indien nodig ook als zodanig worden gelabeld.

Het ware commerciële doel van marketingcommunicatie moet transparant zijn en zij mag haar ware commerciële doel niet verhullen. Communicatie die de verkoop van een product promoot mag daarom niet worden voorgesteld als bijvoorbeeld markt- of consumentenonderzoek, informatie afkomstig van gebruikers (user-generated content), een privéblog, persoonlijke post op sociale media of onafhankelijke beoordeling.

- een duidelijker toepassing op alle media en platformen, waaronder sociale media, mobiele toestellen, virtuele en marketingcommunicatie met artificiële intelligentie

In het deel “toepassingsgebied”, wordt er bovendien duidelijk gepreciseerd dat deze nieuwe versie van de Code “betrekking heeft op alle marketingcommunicatie ongeacht de vorm, het formaat of het medium”.

- toepasselijkheid op de relatie met andere spelers in het marketingecosysteem, waaronder influencers, bloggers, vloggers, verbonden netwerken, data analytics en ad techbedrijven, naast ontwikkelaars van algoritmes voor marketingcommunicatie

Naast de wijzigingen van de Code waarmee de JEP rekening zal moeten houden, zal zij de bepalingen met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid, fatsoen, eerlijkheid en waarachtigheid van de reclame, de regels in verband met de bescherming van kinderen en adolescenten, etc. blijven toepassen.

De Raad voor de Reclame is de associatie die de zelfregulering inzake reclame in België organiseert. Opgericht in 1967, verenigt de Raad voor de Reclame de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk UBA, ACC, BVAM, Lapresse.be, VNM, WE MEDIA en AEA.

ICC Belgium is de vertegenwoordiging van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) in België. ICC is de wereldorganisatie van bedrijven.