Taks op digital diensten in Frankrijk

tax-digital.jpg

Het Franse parlement heeft een interinstitutioneel akkoord bereikt over een voorstel voor een nationale belasting op digitale diensten (DST).

Het voorstel voorziet in een belasting van 3% op de inkomsten in verband met adressable advertising voor grote technologische platforms zoals Google en Facebook. De belasting zal ook van toepassing zijn op de inkomsten van de bedrijven in verband met de verkoop van gebruikersgegevens en intermediaire diensten in het kader van adressable advertising, en zal met terugwerkende kracht van toepassing zijn op inkomsten vanaf januari 2019.

De compromistekst van de DST bevat een clausule die bepaalt dat deze taks zal verstrijken wanneer op EU- of OESO-niveau een oplossing voor fiscale problemen in de digitale economie wordt gevonden. De definitieve tekst is op 4 juli in de Assemblée Nationale goedgekeurd en op 11 juli in de Senaat worden goedgekeurd. Verwacht wordt dat president Emmanuel Macron de tekst spoedig daarna zal ondertekenen.

UBA zal via WFA het dossier over de digitale belastingvoorstellen in de EU blijven volgen.