3 cruciale tips voor een impactvolle presentatie

Filip Muyllaert.jpeg

Filip Muyllaert deelt 3 cruciale tips voor een impactvolle presentatie naar aanleiding van de Master Class aan de UBA Academy. Communiceer een "big idea", zet in op visuele communicatie en gebruik bewust elementen van verandering.

1. Communiceer een ‘Big Idea’

De ‘Big Idea’ van uw presentatie is uw kernboodschap: wat wilt u dat uw publiek onthoudt na de presentatie? Zorg ervoor dat deze kernboodschap relevant is voor uw publiek, dat deze boodschap op een krachtige manier gebracht, gevisualiseerd en verwoord wordt én dat u deze kernboodschap ook regelmatig herhaalt tijdens uw presentatie. Dat laatste geldt sowieso voor elke presentatie, maar in het bijzonder voor iets langere of complexere presentaties. De kerngedachte hierachter is de volgende: tijdens uw presentatie filtert het publiek constant informatie. Als u wilt dat uw toehoorders de hoofdzaken van uw presentatie onthouden, dan moet u deze kernboodschappen herhalen – eventueel op verschillende manieren.


2. Zet in op visuele communicatie

Visueel taalgebruik is een essentieel element in elke sterke presentatie. Ons menselijk brein denkt vaak in beelden. Net daarom kan beeldende taal de impact van uw boodschap gevoelig verhogen. De kunst bestaat erin om uw publiek te laten ‘zien’ wat u aan het zeggen bent. Als u daarin slaagt, dan gaat de presentatie zich afspelen in de hoofden van de mensen. Zo genereert u impact, verdient u aandacht en blijven boodschappen véél langer hangen. Metaforen of storytelling bijv. zijn een krachtige vorm van visuele communicatie: u praat dan in feite in beelden. Teveel mensen zijn pure ‘factual communicators’ en focussen op de linker hersenhelft van hun publiek. Probeer méér ‘visual communicator’ te zijn door via visueel taalgebruik – eventueel in combinatie met een visuele PowerPoint – impact te hebben op de rechter hersenhelft. Door zowel left als right-brain communicator te zijn, maakt u uw boodschap krachtiger en memorabeler.


3. Gebruik bewust elementen van verandering

Een goede presentatie is een aaneenschakeling van ‘verandering’. Die verandering kan bijv. op microniveau gebeuren via beweging, intonatie, volume, een nieuwe slide tonen, enz. Maar het kan ook op macroniveau: interactie aangaan met het publiek, de PowerPoint loslaten en de flipchart gebruiken, een video tonen, enz. Het menselijk brein is bijzonder gevoelig voor verandering: zaken die veranderen, zijn zaken die het brein heel snel zal opmerken. Meer nog: the brain loves changes. Vandaar dat het sterk aan te raden is om heel bewust micro- en macroveranderingen in uw presentatie in te bouwen. Hoe meer variatie, hoe groter de kans dat uw publiek geboeid blijft luistereren.

Filip Muyllaert, Managing Director The Communication Group, gaf op 17/6/2019 de Master Class “Masterful Sales Presentations” aan de UBA Academy. 

E-commerce & Sales Skills