CIM: magazines en bioscoop

magazines.jpg

De verschillen met het vorige jaar zijn minder spectaculair over de hele lijn dan bij de dagbladpers, wat er overigens op wijst dat het gaat om een gedragstrend en niet om een methodologische impact. Binnen de weekbladen bedraagt de totale trend -2%, maar dat cijfer omvat uiteenlopende evoluties, met een wekelijkse dekking die standhoudt met meer dan 6,2 miljoen lezers.

Bepaalde weekbladen bevestigen helaas de moeilijkheden waarmee dit mediasegment kampt: De Zondag, een enigszins bijzondere maar wel dominante titel met anderhalf miljoen lezers per nummer, speelde er in een jaar tijd ongeveer 100.000 kwijt. Dag Allemaal, een zwaargewicht binnen de categorie van de klassieke weekbladen, blijft stabiel met een positieve index van 103. Cine Revue dat door velen beschouwd wordt als diens zuidelijke tegenhanger, zakt amper, met een index van 95, wat overeenkomt met een halve provent van zijn absoluut bereik. De nieuwe regie heeft dus geen enkele reden tot paniek. Libelle blijft stabiel, terwijl haar officiële Franstalige zusje het relatief gezien bijna 20% beter doet, wat van het duo een nog steeds even interessante optie maakt om de vrouwen te bereiken. Flair NL+FR gaat in totaal 10% per gemiddeld nummer vooruit en flirt met de kaap van 700.000 lezers. Beide Weekend-End edities van Le Vif en Knack zijn ongeveer stabiel en bereiken een dik half miljoen lezers, onder wie een meerderheid vrouwen. De twee newsmagazines van Roularta hoeven evenmin te blozen, met 0,4% minder reach op twaalf maanden, wat statistici als niet significant zullen bestempelen.

Nog bij Roularta halen de twee Trends-edities een bereik van ongeveer 300.000 lezers en een vooruitgang van 13%, wetende dat het hier gaat om de printversie en het digital format pdf. Ander referentiekoppel is Humo + Télémoustique die een mooie +9%, wat ongeveer 90.000 extra lezers impliceert. Er is ook minder goed nieuws, zoals voor Sport-Voetbal Magazine (-12%), Kerk en Leven (-14%) en Télé Star (-20%). Verder zijn er weinig significante resultaten te melden: le Soir Mag en Paris Match (allebei met een index van 97, dus -0,1% reach), een mooi resultaat voor Télépro met zijn index van 123, goed voor 80.000 extra lezers en zijn concullega Teveblad met een index van 109 of het vroegere televisiekoppel TV familie + blik met een index van 113. Zouden de televisieprogramma’s niet duidelijk genoeg zijn? Of is de content van deze bladen gediversifieerd en leuk? Vermelden we nog enkele bijzondere gevallen zoals dat van 7 dimanche dat zijn positie bevestigt met bijna 600.000 lezers en een evolutie van +5%, Dimanche tout court dat van ver komt en zijn lezerskring verdubbelt (wel op de beperkte basis letten), terwijl de Krant van West-Vlaanderen het goed doet binnen zijn regio met een stijging van 13%.

CIM NRS 2019: de maandbladen
Laten we om te beginnen preciseren dat de maandbladen tijdens hun referentieperiode iets meer dan de helft van de volwassenen bereiken. Het zijn er 200.000 minder sinds 2018 (-2%). Dat kan het CIM zelf niet zo goed verklaren, aangezien deze indicator daalt, terwijl alle titels positief evolueren.

Logic Immo gaat in beide landstalen vooruit met 21%: goed nieuws dus. De beroemde autotandem Autogids en Le Moniteur rondt de kaap van 350.000 lezers, goed voor een stijging van bijna 20%. In zijn bijzondere niche spekt ook le Ligueur zijn lezerskring en stijgt opnieuw tot bijna 120.000 lezers.

Het magazine van Delhaize blijft stabiel en registreert een lichte daling van minder dan 1%; dat van VAB krijgt er 50.000 lezers bij en klokt af op 585.000 ‘gratis abonnees’. De Franstalige Touring doet nog beter met een boost van +25% en 523.000 lezers in totaal. De Nederlandse versie zet een soortgelijke prestatie neer met haar 463.000 lezers en een vergelijkbaar groei. Libelle Lekker en Goed Gevoel, de twee eerste echte betalende periodieken in de categorie, zijn in topvorm, met respectievelijk +6% en +3%, voor bijna hetzelfde bereik van 550.000 lezers. Top Santé is stabieler, met 0,1% extra bereik en 408.300 lezers. Plus Magazine bereikt 467.500 lezers, wat 21% meer is dan in 2018. Na enkele moeilijke jaren klimt de Bond opnieuw tot 451.000 lezers (+19%), terwijl Steps helaas 15% moet inleveren. Elle stabiliseert zijn bereik van 330.000 maandelijkse lezers in beide landstalen, terwijl Marie Claire met zomaar even 18% vooruitgaat en prat mag gaan op 294.100 maandelijkse lezers.

Er zijn nog heel wat andere titels, helaas te veel om ze allemaal apart onder de loep te nemen, maar het is duidelijk dat deze editie van de tactische CIM-studie op enkele uitzonderingen na positief en bemoedigend is.

Gratis pers
Net zoals de tweemaandelijkse bladen die het globaal niet zo goed doen, maar het per titel prima stellen, zijn de gratis bladen individueel in vorm, ondanks een zwakke totale index (-10%). Vlan, met 1,6 miljoen lezers per nummer de grootste groep aan Franstalige zijde, is stabiel met +1%. Proximag klokt af op 1,2 miljoen lezers per gemiddeld nummer, goed voor een stijging van 6%. Deze Weekziet zijn bereik dalen met 11,5%, tot 1,1 miljoen fans.

Bioscoop
Weinig spectaculaire evoluties op het witte doek, toch niet wat de CIM-cijfers betreft. De cijfers veranderen amper, noch in weekbereik, noch in totaal. Het verschil tussen beide lijkt nochtans enorm: van 590.000 naar 4.485.000 cinefielen. Dat verschil hangt gewoon samen met de referentieperiode (week of jaar). Concreet betekent het dat 6% van de Belgen elke maand naar de bioscoop gaat, wat ver onder het jaarlijkse bereik van bijna de helft van onze landgenoten blijft. Maar het lijkt een vaststaan feit dat de alternatieven om films te kijken het bereik van de bioscoop zeker niet aantasten.

Media Research & Insights