Recht om te worden vergeten enkel in Europa van toepassing

le droit.jpg

Als Google verplicht wordt berichten betreffende bepaalde personen uit zijn zoekresultaten te verwijderen, zal dat enkel op sites binnen de EU moeten gebeuren. Aldus de conclusie van een arrest van het Europees Gerechtshof dat van oordeel is dat het recht om te worden vergeten – dat het zelf enkele jaren geleden bekrachtigd had – geen wereldwijde draagwijdte heeft.

Dit arrest werd uitgesproken in het kader van een geschil tussen Google en de Commission nationale française de l’informatique et des libertés (Cnil) die de internetgigant in 2016 een boete van 100.000 euro oplegde, omdat hij het desbetreffende recht beperkte tot de Europese versies van de motor. Google vond dat de wereldwijde ‘dereferentiëring’ die de Cnil voorstelde totaal onhoudbaar was en interfereerde met de vrije meningsuiting en het recht op informatie.
De afgelopen jaren kreeg Google meer dan 850.000 Europese verzoeken tot het verwijderen van informatie, wat overeenkomt met meer dan 3,3 miljoen adressen. Minder dan de helft werd verwijderd.