UDM start rechtszaak over gegevensbescherming

la protection des données.jpg

Het Europese Hof van Justitie heeft eind september 2019 geoordeeld dat bedrijven geen gebruik mogen maken van vooraf aangevinkte vakjes om toestemming te krijgen voor het plaatsen van cookies (of andere soorten trackers) op de apparaten van gebruikers. Dit ongeacht of de verzamelde gegevens al dan niet als 'persoonlijk' worden beschouwd.  De uitspraak bepaalt ook dat bedrijven de gebruikers altijd moeten informeren of derden al dan niet toegang hebben tot cookies en hoe lang de cookies actief zullen zijn.

Deze uitspraak is uiterst relevant voor adverteerders. Ze heeft betrekking op een e-commerce website die cookies gebruikt om het gedrag van gebruikers op verschillende websites te volgen met de bedoeling gepersonaliseerde reclame aan te bieden.

De conclusies van de rechtbank sluiten aan bij de richtlijnen die eerder dit jaar door de gegevensbeschermingsautoriteiten in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn gepubliceerd. Beide leggen de nadruk op bepalingen in de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) van de EU. Daarin worden vooraf aangekruiste vakjes verboden, waarbij vermeld wordt dat stilzwijgen of inactiviteit niet als geldige toestemming kan worden beschouwd.

De door de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (CNIL) gepubliceerde richtlijnen zijn nu het onderwerp van een rechtszaak die onze Franse zusterorganisatie UDM (Union des Marques) heeft aangespannen in samenwerking met een aantal andere Franse organisaties. Gezien de mogelijk implicaties van sommige conclusies van de richtlijnen, betwisten de brancheorganisaties of het document in overeenstemming is met de bestaande wetgeving in Frankrijk en Europa, met inbegrip van de GDPR. Zij vrezen ook dat de richtlijnen lijken vooruit te lopen op de nieuwe ePrivacy-verordening van de EU, die nog in ontwikkeling is.

UDM verwacht dat de Franse rechtbank rond juni 2020 een beslissing zal nemen. Dit is ook de termijn die de gegevensbeschermingsautoriteit heeft vastgesteld om bedrijven in Frankrijk aan de richtlijnen te laten voldoen.