De relaties tussen de mediagroepen en de platformen verslechteren

bad relations.jpg

Volgens een onderzoek van de International News Media Association (INMA) dat vorige lente gevoerd werd bij 90 mediagroepen, waren de relaties tussen uitgevers en platformen nooit zo slecht als nu. In vergelijking tot de situatie drie jaar geleden, geeft 44% aan dat hun globale houding ten opzichte van platformen negatiever is en 28% aanzienlijk negatiever.

Als de respondenten gevraagd wordt hun verhouding tot de platformen te omschrijven, brengt Google het er het best van af; Facebook wekt de negatiefste meningen. Over Apple en Amazon zijn de mediagroepen veeleer neutraal. Maar wat er ook van zij, met Google en Facebook hebben de respondenten een haat-liefdeverhouding.
Op de vraag naar hun prioriteiten ten opzichte van deze platformen verwijzen de media in de eerste plaats naar de brand safety voor adverteerders en het (lokale) fiscale statuut van de gafa, gevolgd door hun macht ten opzichte van creators, de afhankelijkheid ten opzichte van ad tech die ze gecreëerd hebben en de bescherming van de consumenten.

Documenten