Collectieve intelligentie: een troef voor het aantrekken en vasthouden van de generatie Y, Z, W...

Jeunes Intelligence collective.jpg

Tegenwoordig breken veel ondernemingen zich het hoofd over hoe ze nieuwe krachten kunnen aantrekken en vooral, hoe ze die aan zich kunnen binden. En al helemaal als het gaat over talenten uit de generatie Y, Z, W...

Want het zijn net die generaties die op zoek zijn naar betekenis, die staan te springen om hun mening te geven, om hun hart en ziel in het bedrijf te leggen, om initiatieven te mogen nemen om de omgeving waarin het bedrijf evolueert tot bloei te laten komen. Ze willen hun verantwoordelijkheid nemen en een wisselwerking opzetten met het ecosysteem waarin ze functioneren.

Participatief management, in de vorm van collectieve intelligentie, kan de oplossing zijn.
Hierbij enkele key succesfactoren:

Een gevoel van samenhorigheid creëren

Werken in een onderneming die de mens centraal stelt en die haar interne procedures in vraag durft te stellen in het belang van het collectief, creëert een samenhorigheidsgevoel. Alle inspanningen die er voor zorgen dat elkeen de sterktes en zwaktes van de onderneming kent, zich gerespecteerd voelt in het bedrijf en uit zichzelf bijdraagt tot de groei van de onderneming versterken dat gevoel.

Iedereen een stem geven om te durven zeggen wat hij of zij denkt

Er is niets dat niet gezegd mag worden, zolang dat maar met het nodige respect gebeurt. Elke medewerker heeft het recht om met zijn of haar manager van mening te verschillen en alternatieven aan te reiken. Wat meer is, wanneer u iemand de toestemming geeft om zijn of haar mening te uiten versterkt dat zijn of haar  gevoel van autonomie en opent zo de deur om constructieve voorstellen aan te reiken die de onderneming ten goede kunnen komen.

Iedereen neemt zijn of haar verantwoordelijkheid

Een onderneming is als een groot schip. Iedereen heeft er zijn plaats. Wanneer er een gat in de romp is geslagen, is het aan de experten ter zake om uit te vissen waar dat gat zit en vooral, om dat gat te dichten. Samenwerken betekent dat u uw brein niet uitschakelt op het moment dat u 's ochtends door de deur stapt. Iedereen voelt dat hij deel uitmaakt van een team, en dat vervult hen met trots.

Missen is menselijk; het belangrijkste is te begrijpen hoe de fout is kunnen gebeuren

Om een sfeer van vertrouwen te creëren, moet u vertrouwen durven te stellen in een ander en er vrede mee nemen dat een fout nooit is uitgesloten.

U moet ervan uitgaan dat niemand een onderneming binnenstapt met de bedoeling die onderneming te gronde te richten. Niemand staat 's morgens op met de gedachte om bewust niet goed op te letten en een fout te maken met als doel de onderneming in een slecht daglicht te stellen. We zijn allemaal volwassenen met verantwoordelijkheidsbesef. Wanneer er iets fout loopt, kost het tijd om de schuldige te vinden en hem of haar  aan de kaak te stellen. Bovendien werkt het contraproductief. We kunnen er echter allemaal baat bij hebben dat we de tijd nemen om de fout te begrijpen, om de betrokkenen aan het woord te laten en hen hun verantwoordelijkheid te laten nemen.

Als deze basisbeginselen dagelijks worden toegepast, zorgen ze ervoor dat de jongere generaties zich thuis voelen in de onderneming, dat ze zich er kunnen ontwikkelen en kunnen groeien.

Anne-Catherine Trinon
CEO van Altavia-ACT* en auteur van het boek 'Avant, j’étais un patron de m*rde' (FR)

Employer branding