De Key Learnings van het World Content Marketing Congress in Cleveland

content-energy.jpg

Het World Content Marketing Congress in Cleveland was het centrale thema op het laatste Expert Community 'Content Marketing'. Koen Denolf, Content Marketing Expert bij The Fat Lady, stelt u de Key Learnings voor.

Integrated Marketing

Content marketing vanuit een structureel oogpunt in uw organisatie integreren, het is en blijft een gigantische uitdaging. Om het management te overhalen, is de eerste prioriteit cases te creëren en daar de reële effecten van te tonen. Contentmarketingverantwoordelijken moeten meer dan ooit alle betrokkkenen en alle teams hun steentje laten bijdragen. En hen helpen om deze discipline te doorgronden en ervan te leren houden.

Voor Jesper Laursen is duurzaam succes enkel mogelijk in een geïntegreerde benadering van de departementen en van marketing. Volgens hem leiden deze 6 stappen tot succes: Steun van de CEO, Functieoverschrijdend teams, Aanpassen van incentivestructuren, Geïntegreerde processen en workflow, Technologie stroomlijnen en Cultuur van samenwerken invoeren. Hij baseert zijn visie van de geïntegreerde aanpak op de prestaties van soortgelijke marketingcampagnes die, volgens onderzoeken van Gardner en Kantar, tot 4 keer meer resultaat opleveren dan niet-geïntegreerde marketingcampagnes.

Inspireren en nog eens inspireren 

De conversion funnel bestaat al in verschillende varianten. Voor Andrew Davis zijn de meeste van die funnels te lineair en te veel gericht op awareness. Hij stelt de Loyalty Loop-benadering voor. Het startpunt van die lus is het inspiratiemoment (een gebeurtenis, een gegeven) dat de consument op weg zet naar het nemen van een beslissing ('moment of commitment').

Hij hamert erop dat de consument voortdurend geïnspireerd moet worden om een vertrouwensband te creëren en hem een beleving te laten ervaren. 'Content builds relationship, relationship builds trust en trust drives revenue.'

Focus en slow down

Ann Handley, van wie u de benadering kan ontdekken op de UBA Trends Day 2020, roept contentmarketingverantwoordelijken op om hun inspanningen te doseren en de content te beheren op basis van relevantie en overeenkomsten. Beheer dus uw ‘content energy’.

Andrew en Pete pleiten dan weer voor een doodeenvoudige regel: vasthouden aan de 90% van uw strategie die werkt en die verder uitdiepen. En de overige 10% spenderen aan experimenteren. Ze benadrukken het belang om de 'reaction spikes' van de consumenten te kennen. In hun ogen moeten marketeers die momenten herkennen en aangrijpen om meer te halen uit de marketingacties en marketinginspanningen.

Social en voice

Chris Penn riep de deelnemers in Cleveland op om zich voor te bereiden op een eventueel einde van bepaalde sociale netwerken en om in die context hun bestedingen op die kanalen te overwegen. Door middel van een analyse op de trefwoorden 'Account creation' en 'Account quit' kunnen we aantonen dat sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Snapchat het moeilijk hebben vergeleken met YouTube, Discord, Slack of Twitch.

Tijdens de conferentie werd tenslotte de nadruk gelegd op de noodzaak om zich te interesseren voor voice, om audiocontent te promoten en daarin leiders te worden.

Content