Marketeers worstelen met brand management

brand-management.jpg

Gartner publiceerde zijn 'Brand Strategy and Innovation Survey 2019'. Daaruit blijkt dat 35% van de marketeers moeite heeft met het managen van een merk. Nochtans is 58% van de ondervraagde marketingleiders van mening dat het merk de belangrijke drijfveer is voor het koopgedrag van prospecten, en 65% gelooft dat het een belangrijke drijfveer is voor het koopgedrag van bestaande klanten.

"Het managen van een merk is een complexe, multidimensionale taak", aldus Chris Ross, vice president analist bij Gartner. "Merken opereren vandaag in een nauw verbonden mondiaal ecosysteem. Als gevolg daarvan zijn de uitdagingen vandaag de dag groter geworden".

Veel marketeers hebben het ook moeilijk met het relevant houden van het merk en het afstemmen van het merk op de veranderende behoeften en belangen van hun doelgroepen. "Merkrelevantie en -resonantie kunnen zeer veranderlijk zijn op basis van een gepolariseerde markt, nieuwe ontwrichtte bedrijfsmodellen en steeds veranderende consumenteneisen", aldus Ross. "Marketeers die relevant willen blijven, moeten zeer goed op de hoogte zijn van hun klanten, van hun concurrenten en van de grotere culturele en economische trends".

Marketeers worden ook permanent uitgedaagd om hun merkinvesteringen nauwkeurig te monitoren. Ondanks de technologische vooruitgang en de ontwikkeling van geavanceerde meetmodellen, kunnen niet alle merkuitgaven nauwkeurig worden gewaardeerd.

Om deze uitdagingen te overwinnen geeft Gartner volgende tips

  • Kijk uit naar nieuwe concurrenten en blijf op de hoogte van regionale of culturele evoluties die van invloed kunnen zijn op de categorie of op het product. Marketeers moeten de juiste balans vinden tussen de consistentie van het merk en de aanpassing aan de individuele behoeften van de markt.
  • Streef voortdurend naar relevantie door op de hoogte te blijven van de trends, voorkeuren en culturele factoren die de collectieve mentaliteit bepalen. Het is belangrijk dat marketeers begrijpen op welke manier hun merken in de omgeving resoneren.
  • Meet elke merkinvestering, maar wees open over wat niet gemeten kan worden. Het is van cruciaal belang dat marketeers even ambitieus zijn in het kwantificeren van merkinitiatieven als realistisch over merkuitgaven die niet eenvoudig kunnen worden beoordeeld.

Tenslotte bleek uit de studie dat, niettegenstaande de vrees voor een aankomende recessie, 61% van de marketeers verwachten dat hun marketingbudget in 2020 zal groeien.