UBA en CSA zaten rond de tafel naar aanleiding van de omzetting in decreten van de Europese SMA-richtlijnen

Negociation collaboration.jpg

Op woensdag 16 oktober gingen CSA, UBA en tal van andere organisaties met elkaar in dialoog naar aanleiding van de omzetting in decreten van de Europese SMA-richtlijnen door de Franse Gemeenschap. Het is overigens op vraag van die laatste dat de werkgroep werd opgericht, met als doel de bevoegde autoriteiten zo goed mogelijk te adviseren.

Er kwamen verschillende onderwerpen inzake commerciële communicatie aan bod. Dit zijn de belangrijkste nieuwigheden:

  • de uitbreiding van het toepassingsgebied van alle broadcastkanalen, met inbegrip van de niet-lineaire digitale kanalen, door de toevoeging van nieuwe definities zoals videosharingdienst, door de gebruiker gecreëerde video's en aanbieders van videosharingdiensten.
  • een paradigmaverschuiving op het vlak van productplacement:
    • vroeger: PP is toegestaan behalve...
    • nu: PP is verboden behalve...

de inclusie van het begrip influencers als commercieel communicatiegebied onder bepaalde voorwaarden (als er sprake is van een vergoeding, bijvoorbeeld). In die context verwijst UBA naar de aanbevelingen die ruim een jaar geleden daaromtrent gepubliceerd werden

  • de discussie over de duur van de reclameblokken (20% van de tijd per zendperiode 6-18u & 18-24u, of per uur programma)
  • de bescherming van minderjarigen, door het verbod om onderbrekingen van kinderprogramma's te vullen met televerkoop of reclamespots

UBA herinnerde aan het belang van de nieuwe technologieën zoals targeted advertising, dat nieuwe deuren opent voor het gehele Belgische media-ecosysteem.

Media