Egta presenteert charter voor crossplatform bereikmeting

cross media.jpg

Egta (de vereniging van radio- en televisieregies) en The Global TV Group introduceren hun TV Charter dat de norm inzake meetbaarheid, datatransparantie en accountability van reclame binnen het tv- en videosysteem wil optrekken voor de hele industrie.

Het handvest presenteert voor het eerst meetstandaarden voor de hele tv-industrie en herinnert eraan dat de premium context van tv – zowel online als on air – al beantwoordt aan de terechte vraag van adverteerders inzake brand safety, transparantie en toegang tot gecontroleerde data zoals bepaald in het Global Media Charter van de WFA van 2018.

Zo definieert het bijvoorbeeld een view als premium content in een brand safe context waarvoor tv-bedrijven de volledige controle hebben en zichzelf als publishers aansprakelijk stellen. Het moet ook gaan om content die bekeken wordt aan een normale snelheid, met het geluid aan, op een volledig scherm (of met volledige viewability), met een completion rate van 75% (en zo snel mogelijk 100%).

Tegelijk wil het streven naar een continue en consistente meting die gecontroleerd wordt door derden op basis van optimaal vergelijkbare parameters (bijvoorbeeld inzake doelgroepen).

Meer details hier.

Research & Insights