DAB+ in de hoofdrol tijdens de Week van de Digitale radio

radio digital.jpg

Ter gelegenheid van de Week van de Digitale Radio die dit jaar plaatsvindt van 4 tot 11 november, zetten de spelers zowel aan Frans- als aan Nederlandstalige zijde DAB+ in de schijnwerpers.
 

Aan Franstalige zijde kondigde maradio.be, de vereniging ter promotie van het digitale radioluisteren in Franstalig België, de officiële lancering van DAB+ in de Franse Gemeenschap aan. Dat gebeurde symbolisch bij de CSA die na het gastvrije welkomstwoord, de lippen stijf op elkaar hield over de strubbelingen rond het Franstalige FM-frequentieplan.
 
Bedoeling van deze plechtige aftrap: aankondigen dat de testfase van de RTBF-stations en alle andere door de CSA erkende zenders erop zit en dat ze allemaal (vanaf 5 november aangevuld met Nostalgie+ en later met LN24) voortaan ook officieel uitzenden via DAB+. Dat doen de landelijke radiostations via twee ‘multiplexen’, uitgebaat door de RTBF. In 2020 komen daar dankzij een investering van de RTBF nog 12 lokale multiplexen bij voor de lokale en onafhankelijke zenders, 82 plaatsen in totaal. Die uitbreiding zit er overigens niet aan te komen in Vlaanderen, waar de exploitatie van DAB+ in handen is van Norkring en er geen budget werd uitgetrokken voor de digitale switch van de lokale zenders. Naar verluidt is dat het resultaat van een politieke keuze ingegeven door de verschillende realiteit op het terrein aan beide zijden van de taalgrens.
 
Onder een logo en de baseline ‘La FM passe au DAB+. Ma radio en mieux’ wil de overheid in nauwe samenwerking met de radiosector de beperkingen waarmee FM te kampen heeft uit de wereld helpen en het broadcastmodel in stand houden. Dat heeft immers heel wat voordelen, zowel voor de consument als voor de zenders en de samenleving. DAB+ geniet daarbij de voorkeur omdat het betrouwbaarder, gediversifieerder, visueler, eenvoudiger, groener en veiliger zou zijn dan FM.
  
Bij de succesvolle uitrol van DAB+ speelt ook in Franstalig België een aantal factoren een belangrijke rol: de dekking (die tegen 2022 100% zou moeten bedragen), het programma-aanbod, de ontvangers en het wagenpark. Om deze domeinen te bewerken lanceert maradio.be een multichannel communicatiestrategie. Die omvat een b2c-campagne van The Manifest (zie elders in dit nummer), een field marketing luik van Sarawak en een samenwerking met Febiac.
 
Ook aan Vlaamse zijde presenteerde de overheid ter gelegenheid van de Digitale Radioweek de tweede golf van het Ipsos-onderzoek rond digitaal luisteren (waarvan de nulmeting een jaar geleden werd gevoerd).
 
Eerste vaststelling: het totale digitale luistervolume voor radio in Vlaanderen is op een jaar tijd gestegen van 21 naar 26%. Die groei is te danken aan de stijging van DAB+ dat zijn aandeel verdrievoudigde van 3 naar 9%. Online luisteren vertegenwoordigt een percentage van 12%, terwijl het luisteren via tv daalde van 6 naar 5%.
 
De spontane bekendheid van DAB+ steeg op een jaar tijd van 25 naar 39%. Ook het aantal Vlamingen dat een DAB+ toestel bezit, steeg in dezelfde periode van 7 naar 16%. Nog eens 12% is van plan er binnenkort een aan te schaffen.
 
Er wordt ook steeds vaker in de auto geluisterd naar DAB+. Volgens het onderzoek zit DAB+ standaard aan boord in 39% van de nieuw verkochte wagens (versus 31% een jaar geleden). Dat zou op basis van de desbetreffende Europese richtlijn tegen eind 2020 100% moeten zijn.

Meer info over DAB+ vind je hier.

Data & Technology Media Research & Insights