Inclusie, diversiteit en verantwoorde communicatie op EuropCom 2019

Diversity.jpg

Op 8 november 20019 organiseerde de Europese Unie een rondetafel rond inclusie en diversiteit in het kader van EuropCom2019. UBA heeft hierover al enkele initiatieven gerealiseerd en mocht in naam van de adverteerders het woord nemen.

Ook leden van verschillende comités die zich met deze onderwerpen bezighouden, waren aanwezig: André Ruivo-Félix van het Europees Gehandicaptenforum, Céline Fabrequette van de African Diaspora Youth Forum en Sarah Halls van Bloomberg LP. Het geheel werd in goede banen geleid door Anna Troëng, adviseur bij het directoraat-generaal Communicatie van de Europese Commissie.

Als we de realiteit van de burgermaatschappij willen weerspiegelen, moeten we inclusief zijn in onze communicatie. Dat geldt uiteraard voor de institutionele, maar ook voor de commerciële communicatie. Karim Debbah, Media & Public Affairs Manager bij UBA, lichtte de initiatieven toe die in dit verband werden genomen, zoals het charter Maatschappelijk Verantwoord Communiceren en het charter voor niet-stereotiepe communicatie. Deze UBA-charters en de nauwe samenwerking met organisaties zoals CSA, UN Women en de adverteerders die actief zijn op dit terrein, tonen aan dat verantwoorde communicatie niet alleen een must is, maar ook een groeifactor voor onze sectoren.

Voor de Europese instellingen is inclusie in woord en daad een kwestie van democratie. Stereotypen bestrijden en zich engageren voor een mentaliteitsverandering zijn niet allen de verantwoordelijkheden van politici maar van iedereen. In 2019 werden op Europees niveau overigens richtlijnen uitgevaardigd om deze beweging te ondersteunen. De sprekers op het evenement beklemtoonden dat er nog veel werk aan de winkel is, maar hadden ook lof voor de reeds geleverde inspanningen.

Iedereen was het erover eens dat de politieke wereld zich weliswaar bewust is van de uitdaging, maar dat sommige spelers nog meer energie en middelen moeten inzetten om de communicatie nauwer te laten aansluiten bij het leven van de burgers. UBA engageert zich om verder te gaan op de ingeslagen weg door haar initiatieven voortdurend te promoten bij haar leden.