Doe de Tante Bertha-test

Postit_Exercise.jpg

Iedereen gebruikt jargon: journalisten, juristen, metsers, managers. En voor alle duidelijkheid: we hebben niets tegen vaktaal.

Vaak zorgt het voor scherpte en focus in een gesprek, zeker onder ‘gelijken’. Je kan dus gerust jargon gebruiken als je onder collega's bent, want zij spreken dezelfde ‘taal’.

Soms gebruiken mensen echter jargon of vaktaal om iets eenvoudigs moeilijk te laten klinken of om zichzelf interessant(er) te maken. Of nog erger: om zogenaamde leken of ondergeschikten op afstand te houden. Maar even vaak hebben we niet door dat we vaktaal spreken.  De Vloek van de Kennis rust dan op het gesprek. Je gaat ervan uit dat je toehoorders over dezelfde kennis beschikken als jezelf, of tenminste de beginselen van je vakgebied kennen. Maar dat is een illusie.

Indien nodig, vermijd jargon door de Tante Bertha-test toe te passen: vertel je verhaal als ware het aan je 78-jarige tante Bertha. Welke woorden zal je gebruiken? Hoe ga je je zin verwoorden? Welke metafoor kan je verhaal vereenvoudigen?

Doorsta je de Tante Bertha-test met bravoure, dan bevat je boodschap wellicht geen jargon. 

Cyriel Kortleven
Internationaal spreker rondom de VeranderMindset en auteur van diverse boeken waaronder 'Less is Beautiful'

Elke week publiceren we een korte methodiek om het ‘less is more’ principe toe te passen. Hier is het zevende advies van Cyriel kortleven.

Employer branding Skills