Hoe “one-percenters” uw bedrijf redden

CreativeCrowdsourcing.jpg

De kunst "marketing" mag niet vergeten worden. Ze blijkt immers wel degelijk van fundamenteel strategisch belang. En ze kan zo maar even uw bedrijf redden.

ROI bij marketinginvestering (ROMI) won het voorbije decennium aan strategische dominantie in de dagelijkse realiteit van veel adverteerders. We meten én weten steeds meer. Data & analytics staan meer dan ooit tevoren centraal binnen de meeste organisaties. Ondanks deze toenemende focus op de wetenschap “marketing” (inclusief performance marketing, marketing AI en marketing automation) mogen we echter niet de kunst “marketing” vergeten. Want die kunst blijkt dus van fundamenteel strategisch belang.

Creatieve bedrijven zijn succesvoller

Recent onderzoek van McKinsey bij toonaangevende bedrijven toont een positieve correlatie tussen creativiteit en organische (omzet)groei enerzijds en een hogere ondernemingswaarde anderzijds. Geen verrassing vermits eerder onderzoek al het belang van creativiteit in het aantrekken van nieuwe consumenten aantoonde. In 90% van de categorieën zijn consumenten immers weinig tot niet trouw aan hun huidige merk. Meer dan 60% van de consumenten geeft aan van merk te veranderen bij een potentiële nieuwe aankoop. En creatieve marketing (zowel in strategie, aanpak als executie) breekt makkelijker door de immense clutter tijdens de consideration-fase. 

Aan de basis van elke succesvolle campagne, lancering of productontwikkeling ligt een zeer specifieke, gerichte insight. Marketing intelligence speelt ook hier een significante rol. Maar die juiste insight vinden in de massa aan data, is een kunst. Het vergt immers een zekere vorm van kennis, kunde en creativiteit om in de overvloed aan cijfers de juiste observaties met elkaar te linken en tot een goede insight te komen.

En het gaat verder dan dat. Toonaangevende bedrijven blijken bedrijven waar creativiteit deel uitmaakt van de core . Ze zijn ook niet enkel beter in het aantrekken van nieuwe consumenten via creatieve campagnes, maar ze zijn ook innovatiever in het algemeen. Creativiteit ligt er aan de basis van innovatie. En innovatie is de motor voor duurzame groei, wat dan weer zorgt voor economische en zakelijke continuïteit.

Creativity is more than intelligence having fun

Onderzoek toont echter aan dat slechts 1% van de mensen écht creatief genoeg is. En 9% van de bevolking is creatief genoeg om met die “one procenters” bruggen te bouwen. De overige 90% kan weliswaar goede ideeën hebben maar blijkt niet in staat om consistent veel nieuwe, creatieve ideeën te genereren. Die 1%’ers spelen dus een cruciale rol in het voortbestaan van ondernemingen en merken.

Blijft de vraag “waar die 1%’ers te vinden”. En hoe de beslissingsprocessen dusdanig te structureren zodat creativiteit gestuurd en gefaciliteerd wordt. Creatieve competentie kan niet voorspeld worden, deze vragen zijn dus moeilijk te beantwoorden. Interne brainstorms, consumentenpanels, externe partners, crowdsourcing of een combinatie ervan, de mogelijkheden zijn legio. Opvallende vaststelling is dat meer dan 90% van de top100-merken al beroep deed op enige vorm van crowdsourcing voor het genereren van creatieve ideeën. Door creative crowdsourcing brengen ze ideeën van hun eigen brainstormsessies samen met ideeën van een creatieve community. Ze komen zo tot nieuwe inzichten, nieuwe benaderingen en (ver)nieuwe(nde) creatieve concepten die bijdragen aan hun succes. De creatieve crowdsourcing genereert significant meer goede, succesvolle ideeën in alle facetten van de marketingmix. En werkt daar als motor voor innovatie en succes. 

Creativiteit in marketing gaat dus verder dan ontroeren en inspireren en genereert wel degelijk een significante bedrijfswaarde. 

 

Research & Insights