Verantwoorde reclame: versie 3.0 van de Belgian Pledge komt eraan

belgianpledge.jpg

Sinds 2012 is de Belgian Pledge het antwoord van de voedingssector op de terechte vraag naar verantwoorde reclame aan het adres van kinderen.

Context
Voedingsbedrijven, supermarkten, restaurantketens en grootkeukens die zich achter de Belgian Pledge scharen, engageren zich om zich aan enkele duidelijke afspraken inzake reclame voor kinderen jonger dan 12 jaar te houden (meer details over dat engagement vindt u hier).

In 2017 breidde versie 2.0 van de Belgian Pledge zijn bevoegdheden uit naar sociale media. Op die manier wilde het initiatief gelijke tred houden met het veranderende gebruik van sociale media door kinderen jonger dan 12.

De Belgian Plegde is een initiatief dat werd ondertekend door een groot aantal bedrijven die zich concreet willen engageren voor verantwoorde reclame (de volledige lijst van bedrijven die zich engageerden, vindt u hier). Een van de doelstellingen is om nog meer ondernemingen te overtuigen van het belang van het initiatief.

Monitoring
Vandaag mogen we fier zijn: het initiatief mist zijn doel niet en de bedrijven die zich formeel hebben geëngageerd, houden zich aan hun beloften: alle gecontroleerde televisiespotjes voldoen aan de vereisten van de Belgian Pledge.

Nu staat de Belgian Pledge klaar om zijn derde versie te lanceren.

Belgian Pledge 3.0
UBA, FEVIA en Comeos, de 3 organisaties die aan de basis liggen van het initiatief, kwamen op 4 december samen in een werkgroep om de verschillende evolutiemogelijkheden voor de sector te bespreken. Het werd immers stilaan tijd dat de Belgian Pledge werd aangepast en wel om volgende redenen:

  • De Belgian Pledge 2.0 loopt eind 2019 af.
  • De Belgian Pledge is gebaseerd op een gelijkaardig initiatief van de Europese Unie, dat onlangs werd bijgewerkt. Het is dan ook logisch om ook de Belgische tegenhanger op vergelijkbare wijze aan te passen.
  • Kinderen jonger dan 12 kijken vandaag de dag anders naar media dan vroeger. De nieuwe versie moet die evolutie volgen.

Versie 3.0 van de Belgian Pledge zal trachten een antwoord te vinden op die kwesties, en op de andere vragen die tijdens de sessie op 4 december werden geformuleerd. De komende weken zal een voorlopige versie worden voorgelegd aan de deelnemers.

UBA zal haar leden op de hoogte brengen zodra het document zo goed als klaar is.