Warc Marketer's Toolkit 2020: meer brand activisme en minder technologie

activism.jpg

Warc publiceerde zijn Marketer’s Toolkit voor 2020, waarvoor online zowat 800 marketeers (bureaus en adverteerders) bevraagd werden. Hun interviews werden uitgebreid met de interviews van CMO’s ter verduidelijking van de grote trends.
 

Eerste vaststelling, betreffende cultuur: het begrip ‘brand purpose’ evolueert en is voortaan verwant met ‘brand activism’. Meer dan 75% van de bevraagde marketeers vindt het belangrijk dat merken stelling nemen inzake maatschappelijke kwesties, meer bepaald wat betreft privacy, milieu en ‘low attention economy’.
 

Terwijl artificiële intelligentie, evoluerende betaalmiddelen, streaming en chatbots een centrale plaats innemen in de bekommernissen die verbandhouden met technologie, is er volgens de studie toch een evolutie bezig op dat vlak. De meeste respondenten geven toe dat merken te veel aandacht besteed hebben aan technologie ten koste van creativiteit en aan performantie, meer dan aan merkimago. Het zal dan ook niemand verbazen da 40% van de marketeers zegt hun investeringen in branding dit jaar te willen verhogen.
 
Paradoxaal genoeg verkiezen marketeers nog steeds online touchpoints voor hun investeringen: video, mobile, search en display zouden opnieuw meer waarde moeten krijgen. Dat gaat ten koste van print en televisie, de traditionele media die de hardste klappen krijgen. OOH is het enige dat positief evolueert.
 
Op de vraag naar wat ze de belangrijkste elementen voor de digitale transformatie vinden, verwijzen de marketeers net zoals in 2019 – maar dan op minder opvallende wijze – om te beginnen naar de ‘customer experience’, gevolgd door data (management en insights).
 
De toolkit is hier beschikbaar.

Documenten

Media Research & Insights