Welke toekomst voor de VRT? Lees hier de bevindingen van een stakeholdersbevraging

Screenshot 2020-01-21 at 10.45.29.png

In opdracht van de Sectorraad Media van de SARC voerde imec-SMIT (VUB) onder leiding van Prof. Tim Raats een VRT stakeholdersbevraging uit. UBA vat voor u de opmerkelijkste bevindingen samen.

In totaal lieten 146 stakeholders hun licht schijnen op de toekomst van de publieke omroep. In het rapport werden de verschillende inzichten gebundeld, en werd gezocht naar overeenkomsten en opvallende tegenstellingen tussen stakeholders. De studie geeft aldus een breder inzicht in de diversiteit van meningen over de publieke omroep.

Voor UBA is voornamelijk het hoofdstuk 'Financiering en commerciële inkomsten' (pp. 129-137) relevant. Daarin staan enkele opmerkelijke observaties.

  • Een meerderheid van de belanghebbenden geeft aan dat het systeem van gemengde financiering niet langer wenselijk is. Vanuit het middenveld wijst men erop dat een zuiver publieke financiering de meest ideale situatie is omdat het de publieke omroep loskoppelt van elke commerciële logica. Men vreest dat de onafhankelijkheid van de publieke omroep anders in het gedrang kan komen.
  • De private mediaspelers uiten hun bezorgdheid over de mogelijk marktverstorende impact van de inkomsten uit commerciële communicatie, maar zijn daarom niet noodzakelijk tegen het systeem gekant. Hierbij zijn er verschillen voor wat betreft radio, televisie en digitaal.
  • Hoewel Radio 2 volgens private mediaspelers een neerwaartse prijsdruk zet op de regionale reclamemarkt wordt de aanwezigheid van de VRT op de radioreclamemarkt niet als bijzonder storend ervaren. Het gecumuleerde luisteraandeel (>60%) van de VRT-radiozenders laat adverteerders toe een breed publiek op een kostenefficiënte manier te bereiken. Er worden daarentegen wel maatregelen gevraagd om tot meer evenwichtige posities op de radiomarkt te komen.
  • Op de televisiemarkt worden vragen gesteld bij de (te) ruime invulling van productplaatsing en overdaad aan sponsoring (o.a. boodschappen van algemeen nut, billboards,…). Hierbij wordt voor een meer strikte afbakening gepleit.
  • Uitgevers van nieuwsmedia zijn bij uitstek níet gewonnen voor de verkoop van digitale advertenties op de websites van de publieke omroep gezien het grote belang van de verdere digitalisering voor de commerciële media in de toekomst. Er wordt geargumenteerd dat het digitale aanbod van de publieke omroep, dat gratis én met advertenties in de markt wordt gezet, oneerlijke concurrentie vormt met de websites van de nieuwsmedia, die via allerhande betaalformules nieuwe verdienmodellen aanboren. Uitgeversgroepen pleiten om die reden voor een verbod op digitale reclame bij de publieke omroep.

UBA blijft in dit verband expliciet pleiten voor een gemengde financiering van de VRT. De publieke omroep is een belangrijk kanaal om specifieke doelgroepen te bereiken. De mogelijkheid om te adverteren op de publieke omroep werkt marktversterkend en is zelfs noodzakelijk om reclamebudgetten lokaal te verankeren. UBA pleit om die reden voor een uitbreiding van de reclamemogelijkheden op de VRT, in het bijzonder op televisie en vooral digitaal. Het argument is dat de digitale reclamemarkt groeiend is en dat het verruimen van de lokale inventaris een dam opwerpt tegen de dominantie van buitenlandse advertentieplatformen. Ook in productplacement en sponsoring ziet UBA nog voldoende mogelijkheden om te groeien.

De stakeholdersbevraging kadert in de beheersovereenkomst voor VRT die dit jaar hernieuwd moet worden. UBA is uitgenodigd om haar mening hierover te geven in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. Daartoe zal UBA de leden bevragen over hun standpunt in verband met commerciële communicatie op VRT. Alle UBA leden, actief op radio en tv, zullen daarvoor eerstdaags een uitnodiging krijgen.

De volledige stakeholdersbevraging is voor UBA leden hier beschikbaar.

Documenten