Top van de marketingwereld bindt de strijd aan met schadelijke content

Media-Security.jpg

De Global Alliance for Responsible Media (GARM) heeft de ambitie om de digitale wereld verantwoorder en duurzamer te maken voor consumenten, de mediasector en de maatschappij. De organisatie ontwikkelde daarvoor een strategie, die in Davos is voorgesteld.

Tussen juli en september 2019 werden naar schatting 620 miljoen schadelijke berichten verwijderd van YouTube, Facebook en Instagram. Aangezien die platformen al aanzienlijk investeren in teams en tools, hebben consumenten het merendeel van deze content nooit te zien gekregen. Toch zijn nog ongeveer 9,2 miljoen gevallen van schadelijke content door de mazen van het net geglipt tijdens die periode van drie maanden, wat ruwweg overeenkomt met één bekeken schadelijk bericht per seconde.

De GARM heeft gekozen voor een collaboratieve aanpak om de vier miljard consumenten die vandaag toegang hebben tot het internet beter te beschermen. Het doel is schadelijke online content te elimineren en ervoor te zorgen dat de verspreiders geen toegang krijgen tot reclame-inkomsten. De GARM heeft de handen in elkaar geslagen met het World Economic Forum om de veiligheid van digitale omgevingen verbeteren. De GARM heeft zich aangesloten bij het Platform for Shaping the Future of Media, Entertainment and Culture van het Forum, en maakte daar meteen zijn vlaggenschipproject van.

De coalitie wil dat er snel vooruitgang wordt geboekt en heeft daartoe een actieplan opgesteld dat in juni al in werking zal treden en dat uit drie evenwaardige pijlers bestaat:

Gemeenschappelijke definities: De Alliance heeft definities opgesteld - en zal die indien nodig aanpassen - zodat de hele reclamesector schadelijke content op dezelfde manier categoriseert. Dankzij 11 kerndefinities die betrekking hebben op thema's als expliciete content, drugs, spam en terrorisme zullen platformen, agentschappen en adverteerders dezelfde interpretatie geven aan schadelijke content en zullen ze weten hoe ze kwetsbare doelgroepen, zoals kinderen, daartegen moeten beschermen. Het vastleggen van die standaarden is de eerste noodzakelijk stap in de strijd tegen schadelijke content die via reclame in omloop wordt gebracht.

Gemeenschappelijke tools en systemen: De Alliance zal gemeenschappelijke tools ontwikkelen en implementeren om een betere communicatie mogelijk te maken tussen de controlemechanismen van adverteerders, de tools van agentschappen en de systemen van platformen die content categoriseren. De bedoeling van die links is de transparantie en doeltreffendheid verbeteren van media-investeringen die gericht zijn op veiliger consumentenervaringen - zowel in beelden, video's als redactionele teksten.

Onafhankelijke controle: De Alliance zal gemeenschappelijke meetstandaarden opstellen zodat de sector en platformen op een eerlijke manier kunnen nagaan in welke mate ze in staat zijn om schadelijke content te blokkeren, uit omloop te halen en te verwijderen. Transparantie via gemeenschappelijke meettools en -methodologie voor adverteerders, agentschappen en platformen is de sleutel tot succesvolle maatregelen die de veiligheid van consumenten bevorderen. De implementatie van belangrijke maatregelen en instemming met onafhankelijke verificatie zullen doorslaggevend zijn voor daadwerkelijke verbeteringen voor alle partijen. Bedoeling is om jaarlijks een stand van zaken op te maken. Binnen de GARM zal een speciale werkgroep worden opgericht die deze strategie vanaf april uitrolt.

Deze nieuwe strategie houdt in dat versneld werk kan worden gemaakt van de integratie van belangrijke maatregelen om de veiligheid te bevorderen doorheen de hele mediabevoorradingsketen. De langetermijnvisie omvat meer groei en connectiviteit voor de samenleving op reclameafhankelijke mediaplatformen die zich engageren voor een beschaafd discours. In de toekomst wil de GARM nog verdere ingrijpende stappen ondernemen die de steun genieten van de sector in de strijd tegen het verwijderen van schadelijke content en die een aanvulling vormen op de maatregelen die al worden genomen door overheden en online platformen.

“Adverteerders kunnen een unieke rol spelen in de verbetering van het digitale ecosysteem waar we allemaal graag gebruik van maken. Aangezien veel van die platformen en contentaanbieders gefinancierd worden door merken, kunnen we ervoor zorgen dat  de maatschappij de voordelen van connectiviteit geniet zonder de nadelen die er mettertijd helaas mee gepaard gaan. Deze eerste inspanningen van de GARM zijn een belangrijke stap in de goede richting. Het is immers de bedoeling dat zowel de consument als de maatschappij, maar ook merken er beter van worden. Ik ben verheugd dat de WFA een sleutelrol heeft gespeeld in het samenbrengen van de verschillende spelers van het digitale ecosysteem en dat onze organisatie erin is geslaagd hen allemaal warm te maken voor een ambitieus en gemeenschappelijk actieplan”, aldus Stephan Loerke, WFA CEO.

De Alliance werd in juni 2019 boven de doopvont gehouden door de World Federation of Advertisers (WFA) in samenwerking met de Amerikaanse Association of National Advertisers (ANA), dat eveneens lid is van de WFA. De drijvende kracht achter het initiatief is nog steeds de WFA. Zij hebben een ongeziene coalitie op de been gebracht die samen goed is voor 97 miljard USD aan wereldwijde reclame-uitgaven verspreid over 39 adverteerders, zes holdings van agentschappen, zeven toonaangevende mediaplatformen en zeven sectororganisaties.

Het Digital Ad Trust-label
De officiële lancering van DAT door UBA en WE MEDIA dateert van afgelopen zomer en kon meteen rekenen op heel wat interesse van adverteerders en via WE MEDIA aangesloten uitgevers. Het label blijft zich intussen ontwikkelen en biedt naast de klassieke weergave ook de mogelijkheid om vanaf 2020 video in de audit op te nemen. DAT Belgium is een uitstekende tool om richting te geven aan een digitale mediacampagne van hoge kwaliteit omdat het de mogelijkheid biedt om nog vóór de lancering invloed uit te oefenen op de digitale campagneomgeving.

Digital Ad Trust is een uniek interprofessioneel initiatief dat door UBA en WE MEDIA werd gelanceerd. Het label is bedoeld om de kwaliteit van de sites die zich verbinden tot verantwoorde reclame te beoordelen en waarderen, op basis van 5 criteria:

  • Brand safety garanderen: merken de garantie bieden dat de omgevingen waarin ze verschijnen volkomen veilig zijn
  • Zichtbaarheid van onlineadvertising optimaliseren
  • Advertentiefraude bestrijden
  • Gebruikerservaring (UX) verbeteren, en het aantal advertenties op één pagina beperken
  • Gebruikers beter informeren over de bescherming van hun persoonsgegevens