Hoeveel communicatiebureaus wordt te veel?

Multi agency.jpg

De toenemende complexiteit van het marketing- en communicatielandschap gaat vaak samen met een toenemend aantal bureaus waarmee bedrijven samenwerken voor het creëren en implementeren van hun plannen.

En bij het (samen)werken met verschillende bureaus, is optimalisatie van efficiëntie en resultaat een must. Talrijke adverteerders hebben immers de indruk dat ze minder uit hun marketingbudget en -inspanningen halen als gevolg van:

  • Hun huidige mix van bureaus die minder relevant is voor hun veranderende behoeften
  • Een gebrekkige complementariteit tussen hun bureaus
  • De vervaagde rollen en verantwoordelijkheden van elke schakel in de samenwerking
  • De verveelvoudiging van rollen, kosten en manuren
  • Een te grote versnippering van het marketingbudget
  • De verminderde merkconsistentie en -coherentie

Een ecosysteem van bureaus uitbouwen

Wilt u een gebalanceerd ecosysteem van bureaus creëren, raden we u aan het volgende stappenplan te volgen:

STAP 1: ANALYSE VAN DE BESTAANDE BEHOEFTEN

Stel op basis van de jaarlijkse scope en de bijbehorende output van elk partnerbureau een lijst samen met de verschillende rollen die de adverteerder nodig heeft om zijn of haar marketingplannen met succes uit te voeren.

Het volledige overzicht moet geconsolideerd worden met de vooraf gedefinieerde huidige en toekomstige behoeften en moet in een plan gegoten worden.

STAP 2: DOORLICHTING VAN DE MOGELIJKHEDEN

Een audit is een snelle manier om eventuele redundanties (gelijkaardige realisaties door verschillende partnerbedrijven), lacunes (behoeften die in geen van de bestaande scopes zijn opgenomen) en inefficiënties in rollen op te sporen.

STAP 3: OPTIMALISATIEROOSTER

De adverteerder zal het samenwerkingsmodel met de meeste kans op slagen kiezen. Welk model dat is, hangt af van de behoeften van de adverteerder. Doorslaggevende elementen zijn: de strategie van het merk, het aantal merken, de scope, de noodzakelijke human resources en vaardigheden (afhankelijk van de interne situatie en de structuur van het team).

STAP 4: OPERATIONEEL MODEL

Wanneer een bestaand agency roster/model preciezer wordt afgesteld, leidt dat vaak tot een verbeterde manier van werken. Zowel intern als extern. De focus ligt altijd op het creëren van synergie, wat gunstig is voor het merk en de budgetten (energie/kost versus resultaat).

Auteur: Anja De Landsheer, PitchPoint

PitchPoint heeft heel veel ervaring met het uitbouwen van gebalanceerde ecosystemen van bureaus. Bent u geïnteresseerd in deze moeilijke evenwichtsoefening? Volg onze UBA Master Class 'Multi-agency management'.

Agency