The future is now. Digitaal het nieuwe normaal!

Digital Transformation 2020.jpg

Op de voorbije Marketing Technology EXPO (MTEX, London) gaf 35% van de ondernemingen aan vandaag nog geen digitaal tranformatietraject te hebben lopen. De complexiteit van digitale transformatie maakt het uiteraard niet eenvoudig. Maar wat is digitale transformatie? En wat betekent het voor de organisatie? 

Digitale transformatie is meer dan een populair buzz-word. Het is een proces van organisaties en de mensen in deze organisaties om de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering in te zetten om de stap te maken naar een (meer) digitaal georiënteerde en wendbare organisatie.  Een organisatie waar de klant zo meer centraal komt te staan gedurende de gehele customer journey en waardoor de organisatie een (duurzame) bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij. Vaak betekent digitale transformatie echter slechts een interne procesoptimalisatie met als doel het besparen van kosten. En zo wordt er voor de klant dus geen extra waarde gecreëerd. Nochtans is iedereen het over eens dat de klant toch altijd centraal zou moeten staan. De hamvraag is welke digitale waarde u als bedrijf kan creëren door uw klant als uniek te beschouwen en bovendien tijd te besparen?

Tevredenheid Bankapp_DS Infografiek_D-Rating-Trends.jpg

Neem het voorbeeld van een bekende, grote bank. Ze optimaliseerde de afgelopen jaren haar interne processen om de kosten te drukken. Maar haar banking app werd 2 jaar lang niet geüpdatet. Dit verklaart waarom de tevredenheid van haar klanten over die mobiele app vandaag ver onder het Europese gemiddelde scoort. Terwijl enkele Belgische concurrenten duidelijk een andere keuze hebben gemaakt en hun app wél bovengemiddeld scoren. En toch werden ook daar interne processen geoptimaliseerd. 

De snelheid van verandering in de digitale wereld maakt het er voor ondernemingen niet eenvoudig om bij te blijven met elke nieuwe digitale buzz. Is uw onderneming bijvoorbeeld al actief op TikTok, of hebt u al smart AI op de achtergrond om zo de klantenbeleving te optimaliseren? Al te vaak is het antwoord ‘ja, want mijn concurrenten doen het ook’. Het blindstaren op de allernieuwste digitale technologie is vaak geen goede raadgever voor waardecreatie voor u en uw klanten. Het aantal slapende Facebookpagina’s is daar bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van. 

Tijdens de master class digitale transformatie gaan we dieper in op de verschillende fases van de digitale evolutie en kijken vooruit op wat er op ons afkomt. Aan de hand van een eenvoudige analyse bepaalt u in welke fase uw bedrijf zit met betrekking tot digitale waardecreatie en digitale relatie met de klant. 

Het digital value model helpt u om op zoek te gaan naar hoe digitale technologie effectief een rol kan spelen als facilitator bij het opzetten van een waardegedreven klantenrelatie. De rol van data staat centraal. Welke data hebt u nodig? En waarom? Wat gaat u met deze data doen? Finaal is het doel om data ‘smart’ te maken zodat u en uw klant er beter van worden.  

Op de vraag of digitale transformatie uiteindelijk de mens overbodig maakt, kunnen we echter kort en bondig zijn. De komende 5 à 10 jaar zeker niet. Een wereld zonder digitale waarde is anno 2020 echter ook ondenkbaar. 

Ontdek hoe uw onderneming digitale transformatie kan aanpakken en hoe u er kan mee omgaan tijdens de UBA master class ‘Digital Transformation’ op vrijdag 27 maart 2020. Plaatsen zijn beperkt.

Schrijf hier in.

Employer branding