Kennen de marketeers de opportuniteiten van de game-industrie wel?

gaming-knowledge-marketing.jpg

Uit het onderzoek Gaming Demystified van de World Federation of Advertisers (WFA) naar de game-industrie blijkt dat de meeste marketeers er mogelijkheden in zien, al is het nu vooral belangrijk om meer inzicht te verwerven in de wereld en effectiviteit van games.

Ruim 8 op 10 marketeers vinden dat gaming minstens één positief effect heeft op merken. Amper 17% ziet er helemaal geen voordelen in. De belangrijkste waargenomen voordelen zijn met name het vermogen om interessante doelgroepen te bereiken (d.w.z. omvangrijke, zeer geëngageerde, moeilijk bereikbare) tegen een lagere kost dan met traditionele marketing.

Marketeers zijn minder zeker of gaming het potentieel heeft om een sterke ROI op te leveren. Dat verklaart ook waarom ze meer bewijzen willen dat investeringen in games daadwerkelijk opbrengen, maar daar komen we nog op terug.

Marketeers die de afgelopen 12 maanden in gaming investeerden, vonden dat gaming dezelfde voordelen bood als marketeers die de hand op de knip hielden. Nochtans zagen de marketeers die wel investeerden gaming veel meer als een manier om moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken (50% zag dat als een voordeel) dan zij die niet investeerden (23%). Het lijkt er bijgevolg op dat dit voordeel pas duidelijk waarneembaar wordt op het moment dat een merk in de industrie begint te investeren.

Of marketeers de voordelen voor merken inzien hangt sterk af van de kennis waar gamingmarketeers over beschikken, wat op zijn beurt onlosmakelijk verbonden is met hun eigen gamegedrag en leeftijd.

Marketeers tasten nog in het duister wat de marketingmogelijkheden van videogaming betreft. Amper 18% van de marketeers zegt van zichzelf goed op de hoogte te zijn van de marketingmogelijkheden die de game-industrie biedt.

Die onwetendheid remt marketeers in hun vermogen om relevante mogelijkheden te herkennen en er munt uit te slaan en maakt de noodzaak duidelijk om zichzelf grondig te informeren alvorens ze er al dan niet in investeren.

Kennis van marketingmogelijkheden

Bepaalde segmenten van marketeers weten er meer van af dan andere. Zoals we elders al in dit rapport lazen, zijn marketeers die in hun vrije tijd gamen beter op de hoogte van de mogelijkheden, net als minder ervaren marketeers, die doorgaans jonger zijn:

Gamers: 77% van de frequente/hardcore gamers is redelijk tot zeer goed op de hoogte (42% bij de zeldzame en non-gamers)

Minder ervaren marketeers: 70% van de marketeers met maximaal 10 jaar ervaring is redelijk tot zeer goed op de hoogte (52% bij de marketeers met minstens 10 jaar ervaring)

We kunnen afleiden dat marketeers die willen weten hoe ze in de game-industrie kunnen investeren er goed aan doen om hun oor te luisteren te leggen bij collega's die zelf gamen en dus meestal jonger zijn. Zij vormen waarschijnlijk een belangrijke bron van inzichten over de gamewereld en kunnen aangeven waar en of het bedrijf moet overwegen om te investeren. Nadat de beslissing om te investeren is genomen, kunnen ze ook een waardevolle schakel zijn om potentiële misstappen te voorkomen. Dit interne inzicht verandert echter niets aan het feit dat er ook extern expertise ingewonnen moet worden, bv. uit de game-industrie zelf of middels investeringen in primair marktonderzoek.

Marketingeffectiviteit

Hoewel jongere collega's die gamen een belangrijke bron van inzichten over de game-industrie en potentiële mogelijkheden zijn, willen marketeers vooral meer te weten komen over de waarschijnlijke effectiviteit van de investeringen. Toen we hen de vraag stelden wat ze beter wilden begrijpen over de mogelijkheden die de game-industrie biedt, wilden ze vooral weten hoe gaming voldoende bereik kan creëren, de juiste doelgroep bereiken en een sterke ROI opleveren.

Deze dorst naar belangrijke informatie over effectiviteit strookt met marketeers die van externe bureaus (gespecialiseerde bureaus of algemene communicatie/mediabureaus) verwachten dat ze gamingmogelijkheden onder de aandacht brengen. Van zulke bureaus verwacht men dat ze met interessante informatie zullen komen over waarom investeren in games de moeite waard is, ten opzichte van alternatieve kanalen. Maar omdat de vraag naar dergelijke informatie nog vrij nieuw is, leren de bureaus zelf nog alle dagen bij over het proces en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden in vergelijking met traditionele activaties.

Naast effectiviteit willen marketeers meer weten over de specifieke mogelijkheden die er zijn – voor het geval ze zouden investeren:

  1. Succesverhalen van merken/geslaagde casestudy's (42%)
    2. Soorten sponsorships (36%)
    3. Mogelijkheden & uitdagingen: e-sport (34%)
    4. Mogelijkheden & uitdagingen: contentcreators (25%)

Tijdens de UBA Trends Day van 26 maart kan u tussen 14u en 15u30 kiezen om een sessie over eSports bij te wonen in de Technology Corner. 

Documenten

Data & Technology