Digimeter 2019 over onze haat-liefde verhouding tot de technologie

Screenshot 2020-02-21 at 12.04.52.png

Naar jaarlijkse gewoonte publiceerde imec en UGent hun lijvige Digimeter voor de voorbije twaalf maanden. Die is ondertussen aan zijn twaalfde editie toe en peilde bij 2754 Vlamingen ouder dan 16 jaar naar hun uitrusting, consumptie en attitude ten opzichte van media, IT en technologie.

Op basis van de resultaten waaruit de belangrijkste trends die zich de afgelopen jaren aftekenden nog duidelijker worden, besluit het rapport dat de Vlamingen een haat-liefde verhouding hebben met de technologie. Op basis van dat gegeven verdeelt het de bevolking – waarvan 100% (!) minstens één smart device in huis heeft (en 75% minstens drie) – in vijf segmenten, gaande van de passionele minnaar (18%) tot de verre vriend (20%).
 
De studie identificeert ook drie paradoxen inzake media, ICT en technologie: die van de afhankelijkheid (niet verwonderlijk als je weet dat de gemiddelde Vlaming 2,5u per dag op het scherm van z’n smartphone bezig is), die van de betrouwbaarheid (ten opzichte van de snelle maar soms onbetrouwbare online informatie) en die van de privacy.
 
Je vindt de volledige resultaten en cijfers in detail hier.

Documenten

Research & Insights