Het World Economic Forum publiceert een Manifesto over 'purpose'

purpose-manifesto.jpg

Al een halve eeuw brengt dit forum politici, zakenmensen en vertegenwoordigers van sociale en culturele organisaties samen om oplossingen te vinden voor de wereldproblemen. In 2020 werd een nieuw 'Davos Manifesto' gelanceerd met als doel een meer duurzame, inclusieve wereld op te bouwen. Wij brengen u hier de integrale versie.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat het World Economic Forum, in de volksmond bekend als het Davos Forum, werd opgericht. Het evenement vond plaats op 21 januari in het Zwitserse district Davos-Klosters.

Davos Manifesto 2020

A. Het doel van een onderneming is om al haar stakeholders te betrekken bij gedeelde en duurzame waardecreatie. Bij het creëren van dergelijke waarde dient een bedrijf niet alleen zijn aandeelhouders, maar al zijn stakeholders - werknemers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen. De beste manier om de uiteenlopende belangen van alle stakeholders te begrijpen en te harmoniseren is door een gedeelde inzet voor beleid en beslissingen die de welvaart van een bedrijf op de lange termijn versterken.

    i. Een bedrijf bedient zijn klanten door een waardepropositie te bieden die het best aansluit bij hun behoeften. Het accepteert en ondersteunt eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld. Het heeft een nultolerantie voor corruptie. Het houdt het digitale ecosysteem waarin het opereert betrouwbaar. Het maakt klanten volledig bewust van de functionaliteit van zijn producten en diensten, met inbegrip van negatieve implicaties.

    ii. Een bedrijf behandelt zijn mensen met waardigheid en respect. Het respecteert de diversiteit en streeft naar een voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van de werknemers. In een wereld van snelle veranderingen bevordert een bedrijf de blijvende inzetbaarheid door middel van voortdurende bijscholing en omscholing.

    iii. Een onderneming beschouwt haar leveranciers als echte partners in waardecreatie. Het biedt een eerlijke kans aan nieuwkomers op de markt. Het integreert het respect voor de mensenrechten in de hele toeleveringsketen.

    iv. Een bedrijf bedient de maatschappij in het algemeen door zijn activiteiten, ondersteunt de gemeenschappen waarin het werkt en betaalt een eerlijk deel van de belastingen. Het zorgt voor een veilig, ethisch en efficiënt gebruik van gegevens. Het treedt op als rentmeester van het milieu en het materiële universum voor toekomstige generaties. Het beschermt bewust onze biosfeer en is voorstander van een circulaire, gedeelde en regeneratieve economie. Het verlegt voortdurend de grenzen van kennis, innovatie en technologie om het welzijn van de mensen te verbeteren.

    v. Een onderneming biedt haar aandeelhouders een rendement op investeringen dat rekening houdt met de gemaakte ondernemersrisico's en de behoefte aan voortdurende innovatie en duurzame investeringen. Zij beheert op verantwoorde wijze de waardecreatie op korte, middellange en lange termijn in het streven naar duurzame aandeelhoudersrendementen die de toekomst niet opoffert voor het heden.

B. Een onderneming is meer dan een economische eenheid die rijkdom genereert. Het vervult menselijke en maatschappelijke aspiraties als onderdeel van het bredere maatschappelijke systeem. De prestaties moeten niet alleen worden gemeten aan het rendement voor de aandeelhouders, maar ook aan de manier waarop zij haar doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur bereikt. De beloning van bestuurders moet de verantwoordelijkheid van de belanghebbenden weerspiegelen.

C. Een onderneming met een multinationale reikwijdte van activiteiten dient niet alleen alle belanghebbenden die direct betrokken zijn, maar treedt zelf op als stakeholder - samen met overheden en het maatschappelijk middenveld - van onze wereldwijde toekomst. Corporate global citizenship vereist dat een onderneming haar kerncompetenties, haar ondernemerschap, vaardigheden en relevante middelen aanwendt in samenwerking met andere ondernemingen en stakeholders om de toestand in de wereld te verbeteren.