Eventsector vraagt acht concrete steunmaatregelen aan overheid

Events.jpg

ACC Belgium, BECAS (de Belgian Event Catering Association), BESA (de Belgian Event Supplier Association) en Febelux (de vereniging van alle locaties en beurzen) vragen samen met 2600 freelancers die zich online in de groep ‘Event & Entertainment Freelancers SOS’ hebben verzameld, concrete steun aan de federale en regionale overheid.

“Wij vertegenwoordigen meer dan 3200 ondernemingen met bijna 80.000 banen en meer dan 3000 freelancers. Onze sector zorgt jaarlijks voor een omzet van ongeveer 1,5 miljard euro waardoor we in de top 15 van de economische activiteiten in ons land staan”, aldus de oproep. “Onze sector wordt bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Er is een totale annulatie van de geplande evenementen tot eind juni. Dit zorgt voor een sneeuwbaleffect naar de hele sector. Van grote agentschappen tot zelfstandigen, alle medewerkers van die 3200 ondernemingen en alle freelancers daarnaast worden hierdoor tijdelijk werkloos. Het drukke voorjaar (hoogseizoen) is volledig geannuleerd, wat een enorme economische schade met zich meebrengt. Zelfs wanneer de sector terug zal mogen opstarten hebben deze bedrijven het nadeel dat ze niet ‘instant’ terug aan het werk kunnen. Ze moeten terug beginnen met evenementen in te plannen om er dan 2 tot 3 maanden later pas aan te kunnen opbouwen of werken. Deze vertragende factor zorgt ervoor dat sommige bedrijven in de sector hun agenda nu reeds tot september leeg zien. Dat betekent ook dat er voor de meeste bedrijven in onze sector gedurende 6 maanden geen inkomsten zullen zijn.”
 
Het bericht wijst erop dat de steunmaatregelen moeten dus een langere duurtijd hebben dan enkel deze periode van quarantaine door het coronavirus. De economische gevolgen voor de sector zullen zich namelijk veel langer dan het virus zelf nog laten voelen.
 
Concreet vragen de verenigingen acht concrete steunmaatregelen:

1. De erkenning dat onze sector in nood is en de oprichting van een noodfonds om de eerste financiële schade van onze sector te verhelpen.

2. Maximale versoepeling én verhoging van de economische werkloosheid omwille van overmacht voor elk bedrijf actief in onze sector.

3. De ondernemingen, inclusief freelancers en zelfstandigen uit de eventsector moeten aanspraak kunnen maken op de identieke hinderpremie die goedgekeurd is voor de Horeca-sector, namelijk 4000 euro tot eind maart en 160 euro per werkdag nadien zolang de crisis loopt.

4. Een bescherming t.o.v. de banken door een ‘renteloze straight loan met staatsgarantie’ voor de bedrijven uit onze sector.

5. Een onmiddellijke invoering van de spreiding van betaling van RSZ, Sociale Bijdragen ed.

6. 80% korting op de bedrijfsvoorheffing voor mensen die terug aan het werk gaan na deze crisis.

7. 100% fiscale aftrekbaarheid van evenementen georganiseerd door bedrijven in boekjaar 2020 en 2021.

8. Alle overheden engageren zich om evenementen - in hun opdracht - maximaal uit te stellen én niet te annuleren. Hierbij tijdig voorschotten te betalen én een facturatie op 30 dagen te respecteren. De overheid engageert zich om nu nieuwe tenders proactief uit te schrijven en het aantal eventbureaus aan wie een aanbeveling gevraagd wordt tot maximaal 4 te beperken om het ecosysteem van de event-sector niet nog zwaarder te belasten.

Agency B2B Sponsoring & Events