Rechten op olympische ‘eigendommen’ zijn beschermd

olympiques.jpg

Blijft 2020 het jaar van de Olympische Spelen? Van 24 juli t.e.m. 9 augustus zouden onze Belgische atleten in Tokio het beste van zichzelf geven. Maar de kans is groot dat het Corona-virus roet in het eten gooit. Het Olympisch Comité neemt eerstdaags een beslissing. Ondertussen is het afwachten en geven we alvast informatie mee over de te respecteren rechten van het evenement.

Zowel het IOC als het BOIC zijn ‘privately funded’ vzw’s. Dankzij de TV-rechten en mondiale partnerships kan het IOC de universaliteits- en solidariteitsprincipes van de Olympische Beweging waarborgen. Meer dan de helft van de inkomsten van het BOIC komen uit lokale, commerciële partnerships. Dankzij de steun van Lotto, Belfius, Delhaize, EY, Toyota, Liantis en vele andere partners, is het BOIC in staat om zijn missie uit te voeren: de top van de Belgische atleten in optimale omstandigheden voorbereiden en uitsturen naar de Spelen.

De Olympische Spelen zijn dan ook een cruciale periode waarbij de rechten van de olympische partners maximaal moeten worden beschermd. Bewuste ‘ambush’ marketing van niet-olympische partners gebeurt in België gelukkig zelden. Indien er toch overtredingen worden begaan, dan gaat het vaak om onwetendheid.

Zoals vermeld in het Olympisch Handvest zijn alle rechten op olympische eigendommen, evenals alle gebruiksrechten die hierop betrekking hebben, ten allen tijde het exclusieve eigendom van het IOC. Het IOC geeft onder bepaalde voorwaarden toestemming aan de nationale olympische comités en de olympische partners om het olympisch symbool of andere olympische eigendommen te gebruiken.

Onder « olympische eigendommen » worden niet alleen de olympische ringen verstaan, maar ook de vlag, de slagzin, de hymne, de identificaties, de benamingen, de emblemen, de vlam of elk muzikaal of audiovisueel werk, elke creatie of elk object dat in het kader van de Olympische Spelen in opdracht van het IOC, de nationale olympische comités of de Organisatiecomités wordt gemaakt. « Tokyo 2020 » vormt dus ook een beschermde uitdrukking die alleen mag worden gebruikt door de partners van het IOC en het Organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokyo 2020 of voor uitsluitend redactionele doeleinden. Voor meer informatie over olympische eigendommen: https://teambelgium.be/nl/pagina/over-het-boic#olympische-eigendommen

Tijdens de periode van de Olympische Spelen geldt er een specifiekere regel, "Rule 40" genaamd. Volgens deze regel mogen niet-olympische partners de beelden en/of namen van atleten of leden van de olympische delegaties onder bepaalde voorwaarden gebruiken om reclame te maken tijdens de periode van de Olympische Spelen.

Deze reclame moet « generiek » zijn, d.w.z. dat er geen directe of indirecte verwijzing naar de Olympische Spelen mag zijn, dat deze reclame ten minste negentig (90) dagen vóór de periode van de Spelen op de markt moet zijn geweest en dat deze reclame tijdens de periode van de Spelen consequent moet worden beheerd zonder dat er sprake is van een significante toename.

Als u een dergelijke campagne wilt voeren, moet u het IOC en/of het nationaal olympisch comité van het land waar de campagne zal gevoerd worden hiervan op de hoogte brengen.

U vindt alle relevante informatie op de website van het BOIC: https://teambelgium.be/. Eventuele verdere vragen kunnen worden gericht aan rule40@olympic.be.