Agile marketing in onzekere tijden volgens Gartner

Agile-Marketing.jpg

In een onderzoek dat Gartner op 16 en 17 maart 2020 uitvoerde, zei amper 16% van de 833 ondervraagde marketingverantwoordelijken dat ze tijdens de coronacrisis zouden vasthouden aan hun normale manier van werken.

Tijdens deze crisis roept Gartner op tot een agile aanpak. Deze 5 stappen leiden daartoe:

  • Neem alle lopende projecten onder de loep. Ga na of alle initiatieven aan de huidige situatie zijn aangepast.
  • Werk samen met uw team scenario's uit om u voor te bereiden op het onvoorspelbare.
  • Luister aandachtig naar uw consumenten, meer nog dan vroeger. Handel overeenkomstig hun wensen en verlangens.
  • Leer uw werknemers proactief en reactief te communiceren. Zorg dat uw boodschap uniek en eenduidig is.
  • Controleer of alle stappen worden genomen met de klant voor ogen.
Data & Technology Content