Een nieuw bureau zoeken in COVID-19 tijden

recruter.jpg

TrinityP3, een marketing management consultant, deed een onderzoek naar de impact van de COVID-19 crisis op het pitch proces. De resultaten geven enkele interessante inzichten over hoe we ons als industrie snel aanpassen en over de verschillende perspectieven tussen merken en bureaus.

Van de merken die in deze periode een bureauselectie plannen zegt 43% dat ze die naar alle waarschijnlijkheid zullen uitstellen. Het is wel verrassend dat het merendeel van de merken -57%- gewoon doorgaat met de zoektocht naar een nieuw bureau, al dan niet met enkele wijzigingen aan het selectieproces. We hadden meer terughoudendheid en nervositeit verwacht rond het organiseren van een 'remote' selectieproces. Maar vele merken zijn blijkbaar nu reeds bereid om hun processen aan te passen aan de nieuwe situatie. Bureaus tonen zich uiterst wendbaar en innovatief. Op de vraag of zij bereid zijn deel te nemen aan een 'remote' selectieprocedure antwoordt 96% dat ze klaar zijn om er meteen in te duiken.

De vraag over de mogelijkheid van persoonlijke ontmoetingen tussen merken en bureaus werd ondertussen achterhaald door de realiteit. De meeste overheden hebben ondertussen beslist dat iedereen die thuis kan werken ook thuis moet werken. Zowel adverteerders als bureaus volgen dit nauwkeurig op en de meeste respondenten voorzien dan ook een selectieproces met gebruik van online technologie.

De hamvraag is echter hoe merken inschatten dat ze bureaus effectief kunnen beoordelen onder de beperkingen van de COVID-19 situatie. Hebben marketeers er vertrouwen in dat ze de geschiktheid en de mogelijkheden van een bureau goed kunnen beoordelen door op afstand te werken? Het antwoord is opvallend: 61% van de marketeers zegt dat werken op afstand ofwel niet veel verschil zou maken, ofwel een interessante extra test is voor de kandidaat-bureaus. De bureaus zijn meer dan zelfverzekerd: 87% kijkt uit naar de uitdaging van een nieuwe manier van werken.

Het lijkt erop dat onze sector zich snel aanpast en dat 'remote' pitches in de volgende maanden een standaard zullen worden.

Agency